Breaking News

ດ່ວນ.! ບໍລີສັດ ຫຸ້ນສ່ວນ SCTE & C ຕ້ອງການພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ຂ່າວດີ….! ສະໝັກດ່ວນບໍລີສັດ ຫຸ້ນສ່ວນ SCTE & C ( ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຊຳ 3 ) ຕ້ອງການພະນັກງານ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ດ່ວນໆ…..!

+ ຕຳແໜ່ງ:

1, ໂຊເຟີລົດຕັກ 05 ຕຳແໜ່ງ.

2, ໂຊເຟີລົດຈົກ ( ລົດຈົກຕີນຢາງ ) 03 ຕຳແໜ່ງ.

3, ໂຊເຟີລົດໂລ 03 ຕຳແໜ່ງ

+ ຄຸນສົມບັດຂອງຕຳແໜ່ງໜ້າວຽກ:

ຕຳແໜ່ງ 1, 2, 3 ມີປະສົບການຂັບລົດດັງກ່າວມາກ່ອນ ( ຖ້າໄດ້ ພາສາຫວຽດນາມ ຈະພິຈາລະນາ ພິເສດ ).

ຕຳແໜ່ງ 4 ຮຽນຈົບ ວິຊາຊີບ ສາຂາ: ວິສະວະກອນກໍ່ສ້າງ, ຊົມລະປະທານ, ຂົວທາງຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ ( ໄດ້ພາສາຫວຽດນາມ ).

ດຸໝັ່ນ, ອົດທົນ ແລະ ມີໃຈຮັກ ມັກໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ.

+ ເອກະສານປະກອບມີ:

About admin

Check Also

ດ່ວນໆ ຕ້ອງການກຳມະກອນຕຳດິນ ຈຳນວນ 20 ຄົນ

ດ່ວນໆ……..ຕ້ອງການກຳມະກອນຕຳດິນ ຈຳນວນ 20 ຄົນ, ທາງບໍລິສັດໄລ່ເງິນເປັນເດືອນໃຫ້, ເງິນເດືອນໆ3 000 000 ກີບ (ບໍ່ວ່າຈະມີວຽກເຮັດຫລືບໍ່ມີວຽກເຮັດກໍ່ໄລ່ໃຫ້ເຕັມ) ກິນຂື້ນກັບໂຕເອງ ຢູ່ຂື້ນກັບບໍລິສັດ(ຫ້ອງນອນມີແອພ້ອມ) ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ ບ້ານໂນນສະອາດ(ເຂດດົງໝາກຄາຍ) ເມືອງໄຊທານີ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.