ແຈ້ງການ

ແຈ້ງການດ່ວນ ປິດການ ເຂົ້າ -ອອກ ດ່ານນ້ຳເຫຶອງ(ໄທ-ລາວ)

ປິດການ ເຂົ້າ -ອອກ ດ່ານນ້ຳເຫຶອງ(ໄທ-ລາວ) ແລະປິດການເຂົ້າ-ອອກ ເມືອງ ແກ່ນທ້າວແລະບໍ່ແຕນ

ຊົ່ວຄາວແຕ່ວັນທີ່11-18ເມສາ2021 ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ແຈ້ງການ​

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button