Breaking News

ແຈ້ງການດ່ວນ ປິດການ ເຂົ້າ -ອອກ ດ່ານນ້ຳເຫຶອງ(ໄທ-ລາວ)

ປິດການ ເຂົ້າ -ອອກ ດ່ານນ້ຳເຫຶອງ(ໄທ-ລາວ) ແລະປິດການເຂົ້າ-ອອກ ເມືອງ ແກ່ນທ້າວແລະບໍ່ແຕນ

ຊົ່ວຄາວແຕ່ວັນທີ່11-18ເມສາ2021 ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ແຈ້ງການ​

About admin

Check Also

ຖ້າທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດເດັດຂາດ

ນັບແຕ່ວຫນທີ່ 2/10/2011 ເປັນຕົ້ນໄປ ທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມານຕະຫຼາດເດັດຂາດ ສະບາຍດີ ລຸກຄ້າທຸກທາ່ນທີຈະເຂົ້າມາຈັບຈາ່ຍໃຊ້ສອຍຢູ່ຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງຂອງພວກເຮົາ .. ທາງຕະຫຼາດ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານຊາບວ່າ :ນັບແຕ່ວັນທີ 2/10/21 ເປັນຕົ້ນໄປແມ່ນໃຫ້ລຸກຄ້າແຈ້ງໄບສັກວັກຊິນ ຫຼື ຮູບຖາຍບັດໃຫ້ພະນັກງານທາງເຂົ້າກອ່ນຈະເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *