HAL : ພະນັກງານ ບໍລິການປະຈຳສາຂາ: 05 ຕຳແໜ່ງ ( ປະຈຳສາຂາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ )

ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ

ຮຸ່ງອາລຸນ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ປະກາດຮັບພະນັກງານ

ພະນັກງານ ບໍລິການປະຈຳສາຂາ: 05 ຕຳແໜ່ງ ( ປະຈຳສາຂາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ )

ເງື່ອນໄຂ

1. ວຸດທີ່ຕ້ອງການ

– ອາຍຸ 22-28 ປີ, ເພດຊາຍ

2. ການສຶກສາຕ້ອງຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ

3. ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານການນຳໃຊ້ຄອມ

ພິວເຕີຂັ້ນພື້ນຖານ (Microsoft Ofice)

4. ຕ້ອງເປັນຄົນໃນພື້ນທີ່ ໃນນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ຮູ້ເສັ້ນທາງໃນນະຄອນຫຼວງ

5. ຕ້ອງມີໃບຂັບຂີ່ ABC

6. ມີບຸກຄະລິຂະພາບດີ, ມະນຸດສຳພັນດີ, ມີຄວາມຫ້າວ

ຫັນດຸໝັ່ນ ແລະ ມັກໃນວຽກບໍລິການ.

ເອກະສານຕິດຄັດປະກອບມີ:

– ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່

– ໃບປະກາດ

– ປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ

– ແບບຟອມຂອງບໍລິສັດ

– ບັດປະຈຳຕົວ

– ໃບຂັບຂີ່

ປິດຮັບພະນັກງານວັນທີ 15/10/2020 ນີ້

About admin

Check Also

ປະກາດຫາຄົນນີ້ເຮັດຮ້ານແລກປ່ຽນເງີນຕາໄດ້ເງີນຈຳນວນ 73.000.000ກີບແລ້ວລົບໜີ

ປະກາດຫາຄົນນີ້ເຮັດຮ້ານແລກປ່ຽນເງີນຕາໄດ້ເງີນຈຳນວນ73.000.000ກີບແລ້ວລົບໜີ. ຕັດການຕິດຕໍ່ບໍ່ໄດ້ໃຜມີຂໍ້ມູນຫລືເບາະແສຈະໄດ້ຮັບເງີນ10.000.000ກີບເປັນຄ່າຕອບແທ່ນ. #ດ່ວນໆ(((ຂໍອະນຸຍາດແທ໋ກແລະແຊຣ໌ໃຫ້ແນ່)))ໂທ&ແອັບ:02029808750 ທີ່ມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *