DDC Group : ຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງດ່ວນ!

 ບໍລິສັດ ກຸ່ມດວງຈະເລີນພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ

Duangchaleun Development Construction Group Co.,Ltd

ສໍານັກງານໃຫຍ່: ຖະໜົນ 450 ປີ, ບ້ານໂພນທອງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໂທ: 021 229003 ; Email: ddcgroup@yahoo.com

ປະກາດຮັບພະນັກງານ ດ່ວນ !

ບໍລິສັດ ຂອງພວກເຮົາໄດ້ມີທຸລະກິດ ລົງທືນກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ, ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກະສິກໍາ ເຊິ່ງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ມີການເປີດໂຄງການໃໝ່ ຈິ່ງມີຄວາມຕ້ອງການ ເພືອນຮ່ວມງານປະກອບເຂົ້າໃນຕໍາແໜ່ງ ທີ່ຍັງວ່າງເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 

ຕໍາແໜ່ງ ຈໍານວນ ບ່ອນປະຈໍາການ

ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ບໍລິຫານ 02 ຄົນ – ຫ້ອງການວຽງຈັນ

ເລຂາຜູ້ບໍລິຫານ 02 ຄົນ – ຫ້ອງການວຽງຈັນ

ກໍາມະກອນຊ່ວຍວຽກທົ່ວໄປ 11 ຄົນ – ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຮາວ ( ແຂວງຫົວພັນ)

 

ເງື່ອນໄຂ ຜູ້ສະໝັກວຽກ

1. ເງື່ອນໄຂ ຕໍາແໜ່ງ ຜູ້ຊ່ວຍບໍລິຫານ

 ມີປະສົບການເຮັດວຽກ 03 ປີຂື້ນໄປ

 ລະດັບບການສືກສາຈົບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ

 ສາມາດສື່ສານເວົ້າ,ອ່ານ,ຂຽນ ພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຈີນ ໄດ້ໃນລະດັບດີ

 ສາມາດນໍາໃຊ້ Microsoft Word, Excel,Power Point

 ມີຄວາມສາມາດໃນການປະສານງານພົວພັນວຽກພາຍນອກກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ

 ມີຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນວຽກ, ແຜນການຕະຫຼາດໄດ້ດີ

 ສາມາດໄປຕ່າງແຂວງໄດ້

 

2. ເງື່ອນໄຂ ຕໍາແໜ່ງ ເລຂາຜູ້ບໍລິຫານ

• ມີປະສົບການເຮັດວຽກ 01 ປີຂື້ນໄປ

• ລະດັບບການສືກສາຈົບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ

• ສາມາດສື່ສານເວົ້າ,ອ່ານ,ຂຽນ ພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຈີນ ໄດ້ໃນລະດັບດີ

• ສາມາດໄປຕ່າງແຂວງໄດ້

• ສາມາດນໍາໃຊ້ Microsoft Word, Excel,Power Point

• ສາມາດວິເຄາະ,ເຮັດເອກະສານບົດລາຍງານ,ບົດບັນທືກກອງປະຊຸມແລະ ເອກະສານໃບສະເໜີທົ່ວໄປ ໄດ້ໃນລະດັບດີ

 

3. ເງື່ອນໄຂ ຕໍາແໜ່ງ ກໍາມະກອນຜູ້ຊ່ວຍທົ່ວໄປ

 ສາມາດໄປປະຈໍາຕ່າງແຂວງໄດ້

 ບໍໍ່ຈໍາກັດລະດັບການສືກສາ

 ອາຍຸ 18-35 ປີ

 ເປັນຄົນດຸໝັ່ນ, ຫ້າວຫັນ,ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກຕົນເອງໄດ້ດີ

 ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ

 

ກົດເພື່ອ ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກ

 

 ໝາຍເຫດ:

 ສົນໃຈ ຕໍາແໜ່ງ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ບໍລິຫານ ສອບຖາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ເບີ: 020 22498777; 020 22083888

 ສົນໃຈ ຕໍາແໜ່ງ ເລຂາຜູ້ບໍລິຫານ ສອບຖາມຂໍ້ມູນ 020 22498777; 020 22083888

 ສົນໃຈ ຕໍາແໜ່ງ ກໍາມະກອນຜູ້ຊ່ວຍທົ່ວໄປ ສອບຖາມຂໍ້ມູນ 020 56618515 ; 021 229007

 ການສະໝັກວຽກມີ 2 ຊ່ອງທາງໃນການສະໝັກ:

ເຂົ້າມາສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງທີ່ ບໍລິສັດ ກຸ່ມດວງຈະເລີນພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ບ້ານໂພນທອງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຫຼວງວຽງຈັນ ຖະໜົນ 450 ປີ.

ສະໜັກຜ່ານທາງວ໋ອບແອັບ: 020 56618515 ;

E-mail: noysuperver@gmail.com

About admin

Check Also

ປະກາດຫາຄົນນີ້ເຮັດຮ້ານແລກປ່ຽນເງີນຕາໄດ້ເງີນຈຳນວນ 73.000.000ກີບແລ້ວລົບໜີ

ປະກາດຫາຄົນນີ້ເຮັດຮ້ານແລກປ່ຽນເງີນຕາໄດ້ເງີນຈຳນວນ73.000.000ກີບແລ້ວລົບໜີ. ຕັດການຕິດຕໍ່ບໍ່ໄດ້ໃຜມີຂໍ້ມູນຫລືເບາະແສຈະໄດ້ຮັບເງີນ10.000.000ກີບເປັນຄ່າຕອບແທ່ນ. #ດ່ວນໆ(((ຂໍອະນຸຍາດແທ໋ກແລະແຊຣ໌ໃຫ້ແນ່)))ໂທ&ແອັບ:02029808750 ທີ່ມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *