Breaking News

ຂ່າວດ່ວນ ເມືອງແກ່ນທ້າວ ຫ້າມຈັດງານທີ່ມີວົງດົນຕີເດັດຂາດ ໄລຍະປີໃໝ່ລາວ

ເມືອງແກ່ນທ້າວ ອອກແຈ້ງການ ຂ່າວດ່ວນ! ເມືອງແກ່ນທ້າວ ຫ້າມຈັດງານທີ່ມີວົງດົນຕີເດັດຂາດ ໄລຍະປີໃໝ່ລາວ.

ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ 11 ເມສາ ຫາ 31 ພຶດສະພາ 2021

ໃບ​ແຈ້ງການ​

About admin

Check Also

ຖ້າທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດເດັດຂາດ

ນັບແຕ່ວຫນທີ່ 2/10/2011 ເປັນຕົ້ນໄປ ທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມານຕະຫຼາດເດັດຂາດ ສະບາຍດີ ລຸກຄ້າທຸກທາ່ນທີຈະເຂົ້າມາຈັບຈາ່ຍໃຊ້ສອຍຢູ່ຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງຂອງພວກເຮົາ .. ທາງຕະຫຼາດ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານຊາບວ່າ :ນັບແຕ່ວັນທີ 2/10/21 ເປັນຕົ້ນໄປແມ່ນໃຫ້ລຸກຄ້າແຈ້ງໄບສັກວັກຊິນ ຫຼື ຮູບຖາຍບັດໃຫ້ພະນັກງານທາງເຂົ້າກອ່ນຈະເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.