Breaking News

ຂ່າວເສົ້າ!. R.I.P ຫົງເຫີນ ຂຸນພິທັກ ນັກກະວີ ລາງວັນແມ່ນໍ້າຂອງ 2018

R.I.P ຫຼັບໃຫ້ສະບາຍເດີ ອາຈານ ຫົງເຫີນ ຂຸນພິທັກ ນັກກະວີ ລາງວັນແມ່ນໍ້າຂອງ 2018

“ບໍ່ມີໃຜແຕ່ງຕັ້ງ ຂ້ອຍຫາກແຕ່ງຕົນເອງ ໃຫ້ມີຊື່ນັກກະວີ ຂີ່ປາກກາໄປຄ້າຈິດວິນຍານຄືທຶນກ້ອນ ມະໂນທຳສອນສັ່ງ ອັກສອນສິນເປັນລົມປານຫລໍ່ລ້ຽງ ຊູຢັ້ງຊີບຍັງ”

RIP ພໍ່ຫົງເຫີນ ຂຸນພິທັກ Hongheun Khounphithak ນັກກະວີລາວຜູ້ອາວຸໂສ, ນັກກະວີ ລາງວັນແມ່ນໍ້າຂອງ 2018 ທີ່ມີຜົນງານການຂຽນຫຼາຍເລື່ອງລາວ ທີ່ເປັນຮູ້ຮູ້ຈັກໃນບັນດານັກຂຽນ ແລະ ລູກສິດ

ບັດນີ້ເພິ່ນໄດ້ຈາກໄປແລ້ວ ໃນວັນທີ 13 ເມສາ 2021 ເວລາ 5 ໂມງເຊົ້າ ທີ່ ບ້ານຫົວຫາດ ເມືອງສອງຄອນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

Sport Update | ເຂັ້ມຂຸ້ນຂ່າວສານດ້ານກິລາ

About admin

Check Also

ຖ້າທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດເດັດຂາດ

ນັບແຕ່ວຫນທີ່ 2/10/2011 ເປັນຕົ້ນໄປ ທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມານຕະຫຼາດເດັດຂາດ ສະບາຍດີ ລຸກຄ້າທຸກທາ່ນທີຈະເຂົ້າມາຈັບຈາ່ຍໃຊ້ສອຍຢູ່ຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງຂອງພວກເຮົາ .. ທາງຕະຫຼາດ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານຊາບວ່າ :ນັບແຕ່ວັນທີ 2/10/21 ເປັນຕົ້ນໄປແມ່ນໃຫ້ລຸກຄ້າແຈ້ງໄບສັກວັກຊິນ ຫຼື ຮູບຖາຍບັດໃຫ້ພະນັກງານທາງເຂົ້າກອ່ນຈະເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.