ຂ່າວທົ່ວໄປ

ແຊຣ໌ບອກຕໍ່ ມາຮູ້ຈັກພະຍາດໂຄວິດສາຍພັນອັງກິດກັນເທາະ

ຂໍ້ມູນຈາກໂຮງຫມໍຈຸລາໆ(ປະເທດໄທ) *ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19ໃນປະເທດໄທໃນຂະນະນີ້ແມ່ນສາຍພັນ B.1.1.7 ຫລື British variant. (ມີການກວດ genome ຢືນຢັນແລ້ວ) ການລະບາດຈະຮຸນແຮງຂຶ້ນ 30 ເຖິງ 50 % ທຸກຄົນຄວນລະວັງຕົວໃຫ້ເຕັມທີ່ສັນຍານ Covid-19 ສະຫລຸບຈາກກະຊວງ ສທ ປະເທດໄທຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ສັງເກດໄດ້ຈາກ 4 ອາການເບື້ອງຕົ້ນຄື:

ຕາແດງ

ມີຜື່ນຕາມຮ່າງກາຍ

ໄອແລະມີນ້ຳມູກມີໄຂ້.

#ອາການມື້ຕໍ່ມື້ມື້ທີ່ 1-3ຄ້າຍຫວັດປວດໃນຄໍເລັກຫນ້ອຍບໍ່ມີໄຂ້, ບໍ່ເມື່ອຍກິນ/ດື່ມ ປົກກະຕິ

ມື້ທີ່ 4ເຈັບຄໍເລັກຫນ້ອຍເວລາເວົ້າຮູ້ສຶກເຈັບໃນຄໍໄຂ້ປົກກະຕິ 36.5°Cເລີ່ມມີອາການເບື່ອອາຫານເຈັບຫົວເລັກຫນ້ອຍຖອກທ້ອງອ່ອນໆອາການຄືເວລາເມົາ

ມື້ທີ່ 5ເຈັບໃນຄໍ ເວົ້າ_ເຈັບອ່ອນເພຍເລັກຫນ້ອຍມີໄຂ້ 36.5° -36.7°Cອ່ອນເພຍ, ເຈັບຕາມຂໍ້ຕໍ່ກະດູກ

ມື້ທີ່ 6ADVERTISEMENTມີໄຂ້ 37 ° C+ໄອແຫ້ງເຈັບຄໍເວລາກິນ/ເວົ້າອ່ອນເພຍ, ວິນຫົວ, ປວດຮາກຫາຍໃຈຝືດບາງຄັ້ງຄາວຮູ້ສຶກເຈັບນິ້ວຕີນ/ມືຖອກທ້ອງ/ຮາກ

ມື້ທີ່ 7ມີໄຂ້ 37.4° -37.8°Cໄອຕໍ່ເນື່ອງມີຂີ້ກະເທິເຈັບຕາມຮ່າງກາຍ/ຫົວຖອກທ້ອງຫນັກຮາກອອກ

ມື້ທີ່ 8ໄຂ້ສູງ 38°C+++ຫາຍໃຈຝືດໄອຕໍ່ເນື່ອງເຈັບຫົວ/ຂໍ້ຕໍ່ກະດູກ/ກ້າມເນື້ອລ່ອຍ ແລະ ປວດກົ້ນ.

ມື້ທີ່ 9ອາການບໍ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຫນັກຫນ້າໄປເລື້ອຍໆໄຂ້ສູງຫລາຍອາການຫນັກຂຶ້ນຫນັກຕ້ອງຕໍ່ສູ້ເພື່ອຫາຍໃຈ

ອາການໃນມື້ທີ່ 9 ຕ້ອງກວດເລືອດ ແລະ CT Scan ຫນ້າເອິກ#ເພື່ອປະໂຫຍດຮ່ວມກັນກະລຸນາshareຕໍ່

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button