Breaking News

ແຈ້ງການ : ຢ່າປະໝາດ ເມື່ອທ່ານຕິດແລ້ວ”ຊິເສຍໃຈກັບ ພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ

ແຈ້ງການ: ຫ້າມຈັດງານ ໄປແຕ່ລະບ່ອນ. ເຕັມຕຶ້ງໆເປີດເພງ ແລ້ວເຮັດແນວໃດຊິປ້ອງກັນພະຍາດໄດ້ “

ຢ່າປະໝາດ ເມື່ອທ່ານຕິດແລ້ວ”ຊິເສຍໃຈກັບພະຍາດໂຄວິດ 19 ສາຍພັນໃໝ່ນີ້ …

ໃບ​ແຈ້ງການ​

About admin

Check Also

ຖ້າທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດເດັດຂາດ

ນັບແຕ່ວຫນທີ່ 2/10/2011 ເປັນຕົ້ນໄປ ທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມານຕະຫຼາດເດັດຂາດ ສະບາຍດີ ລຸກຄ້າທຸກທາ່ນທີຈະເຂົ້າມາຈັບຈາ່ຍໃຊ້ສອຍຢູ່ຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງຂອງພວກເຮົາ .. ທາງຕະຫຼາດ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານຊາບວ່າ :ນັບແຕ່ວັນທີ 2/10/21 ເປັນຕົ້ນໄປແມ່ນໃຫ້ລຸກຄ້າແຈ້ງໄບສັກວັກຊິນ ຫຼື ຮູບຖາຍບັດໃຫ້ພະນັກງານທາງເຂົ້າກອ່ນຈະເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.