Breaking News

ແຈ້ງການດ່ວນ ສັ່ງປິດການນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງ

ທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນປິດເສັ້ນທາງຊົ່ວຄາວປິດການນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງ

ເສັ້ນລຽບແຄມຂອງ ແຕ່ 3 ແຍກ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ຫາ 3 ແຍກຜະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ

ເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວຈະໃຊ້ເປັນເສັ້ນທາງຂົນຍ້າຍສິ່ງນຳຂອງສູນຈຳກັດບໍລິເວນ ເພື່ອປ້ອງກັນສິ່ງປົນເປື້ອນ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດ ຈຶ່ງບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃກ້ເຂດດັ່ງກ່າວ

ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວໃຫ້ຮ່ວມໃຈກັນປະຕິບັດພ້ອມກັບຕັກເຕືອນລູກຫຼານບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປຫຼິ້ນເຂດນັ້ນເປັນອັນຂາດ

About admin

Check Also

ຖ້າທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດເດັດຂາດ

ນັບແຕ່ວຫນທີ່ 2/10/2011 ເປັນຕົ້ນໄປ ທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມານຕະຫຼາດເດັດຂາດ ສະບາຍດີ ລຸກຄ້າທຸກທາ່ນທີຈະເຂົ້າມາຈັບຈາ່ຍໃຊ້ສອຍຢູ່ຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງຂອງພວກເຮົາ .. ທາງຕະຫຼາດ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານຊາບວ່າ :ນັບແຕ່ວັນທີ 2/10/21 ເປັນຕົ້ນໄປແມ່ນໃຫ້ລຸກຄ້າແຈ້ງໄບສັກວັກຊິນ ຫຼື ຮູບຖາຍບັດໃຫ້ພະນັກງານທາງເຂົ້າກອ່ນຈະເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.