Breaking News

ດ່ວນ! ລັອກດາວ ບ້ານນາແກ ເມືອງວິລະບູລີ

ເມືອງວິລະບຸລີ ສັ່ງປິດຄົນເຂົ້າອອກບ້ານນາແກ ເນື່ອງຈາກມີກຸ່ມສ່ຽງຕິດ ໂຄວິດ-19

ປິດຊົ່ວຄາວ ການເຂົ້າອອກ ບ້ານນາແກ

ຢຸດຕິ ການຈັດການທຸກປະເພດ

ສືບສວນ ຄົ້ນຫາ ຜູ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ຜູ່ ລັກລອບເຂົ້າປະເທດ

About admin

Check Also

ຖ້າທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດເດັດຂາດ

ນັບແຕ່ວຫນທີ່ 2/10/2011 ເປັນຕົ້ນໄປ ທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມານຕະຫຼາດເດັດຂາດ ສະບາຍດີ ລຸກຄ້າທຸກທາ່ນທີຈະເຂົ້າມາຈັບຈາ່ຍໃຊ້ສອຍຢູ່ຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງຂອງພວກເຮົາ .. ທາງຕະຫຼາດ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານຊາບວ່າ :ນັບແຕ່ວັນທີ 2/10/21 ເປັນຕົ້ນໄປແມ່ນໃຫ້ລຸກຄ້າແຈ້ງໄບສັກວັກຊິນ ຫຼື ຮູບຖາຍບັດໃຫ້ພະນັກງານທາງເຂົ້າກອ່ນຈະເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.