Breaking News

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ອາເມລິກາ ປີດໂຮງຮຽນ ຫລື ໂຈະການຮຽນການສອນ

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ອາເມລິກາ The Lao-American College ແຈ້ງການດ່ວນ ເຖິງ: ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ LAC ສະຖານະການປະຈຸບັນ ການເຝົ້າລະວັງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ໃນ ສປປ ລາວ ຍັງມີຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂື້ນ,

ພ້ອມທັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງ ພະນັກງານ ຄູອາຈານ ແລະນັກສຶກສາ ໃນໄລຍະນີ້ໃຫ້ເຖີງທີ່ສຸດ, ທາງຜູ້ອໍານວຍການ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ອາເມລິກາ ຂໍແຈ້ງ ໃຫ້ຊາບວ່າ ທາງວິທະຍາໄລຈະໄດ້ ພັກການຮຽນ-ການສອນໃນຫ້ອງຮຽນຊົ່ວຄາວໃນໄລຍະນີ້

ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 20/4/2021 ເວລາ 16:00 ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກວ່າຈະມີການແຈ້ງການອີກຄັ້ງ ແລະ ປ່ຽນຫັນມາເປັນການຮຽນ-ການສອນອອນລາຍແທນ. ລາຍລະອຽດ ການຮຽນ ການ ສອນອອນລາຍແມ່ນທາງວິຊາການຈະມີການແຈ້ງໃຫ້ຊາບຕື່ມພາຍຫລັງແຈ້ງການນີ້

About admin

Check Also

ຖ້າທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດເດັດຂາດ

ນັບແຕ່ວຫນທີ່ 2/10/2011 ເປັນຕົ້ນໄປ ທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມານຕະຫຼາດເດັດຂາດ ສະບາຍດີ ລຸກຄ້າທຸກທາ່ນທີຈະເຂົ້າມາຈັບຈາ່ຍໃຊ້ສອຍຢູ່ຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງຂອງພວກເຮົາ .. ທາງຕະຫຼາດ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານຊາບວ່າ :ນັບແຕ່ວັນທີ 2/10/21 ເປັນຕົ້ນໄປແມ່ນໃຫ້ລຸກຄ້າແຈ້ງໄບສັກວັກຊິນ ຫຼື ຮູບຖາຍບັດໃຫ້ພະນັກງານທາງເຂົ້າກອ່ນຈະເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.