Breaking News

ຊົມເຊີຍ ເຈົ້າ​ໜ້າທີ່​ ພວກເຮົາກຽມພ້ອມຮັບໃຊ້ບ້ານເມືອງ

ຕາມນີ້ເດີ້ ກຽມພ້ອມຮັບໃຊ້ບ້ານເມືອງ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ໂດຍກົງ ຕາມເບີໂທຂ້າງລຸ້ມນີ້:

ພວກເຮົາກຽມພ້ອມຮັບໃຊ້ບ້ານເມືອງ

ຫ້ອງການ , ສຳນັກງານ ອົງການ ແລະ ບ້ານເຮືອນ ໃດທີ່ມີຈຸດປະສົງຢາກຈະພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອປ້ອງກັນໂຄວິດ 19 ຕິດຕໍ່ທີມງານພວກເຮົາໄດ້ເລີຍ.

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ໂດຍກົງໂທ 020 55330065 – 020 23451624

ທີ່ມາ

About admin

Check Also

ຝົນຫນັກ ແຂວງພາກໃຕ້

ຝົນຫນັກ ແຂວງພາກໃຕ້. ໃນວັນທີ 9 ສິງຫາ 2022 ແຂວງພາກໃຕ້ ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກພະຍຸ ເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກຫນັກ. ນີ້ແມ່ນຂົວຫວ້ຍໝາກແງວ ເມືອງບາຈຽງ ແຂວງຈຳປາສັກ ທາງໄປ ແຂວງສາລະວັນ ນໍ້າໄຫລແຮງລົ້ນຂົວ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.