ເຕືອນໄພ

ຕາຍຄັກໆ.! ຖ້າບ່າວເສືອຂາວຕິດໂຄວິດຈາກສໍາພັດກໍລະນີ 59 ຊາວເມືອງຫຼວງຢູ່ຍາກແນ່

Save ຫຼວງພະບາງດ່ວນ. 😱 ບ່າວເສືອຂາວສຳຜັດກັບ ສາວ 59 ແລ້ວ.

ວັນທີ 15 ເມືອຫຼີ້ນສົງການ ຢູ່ຫຼວງພະບາງ ຈັ່ງໃດ ສືບດ່ວນ!!!ແມ່ນແທ້ບໍ່? ຜູ້ກ່ຽວ

ລົບກວນອອກມາໄຂແຈ້ງແດ່ເດີ! ໂຕເອງເປັນແນວໃດ? ຖ້າເກີດຕິດມາ ອາດຊວຍແທ້.

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button