Breaking News

ດ່ວນ​ທີ່ສຸດນະຄອນຫຼວງ​ວຽງຈັນ​ ແຈ້ງ​ການລ໋ອກດາວ

ດ່ວນ​ທີ່ສຸດ​ ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງຈັນ​ ແຈ້ງ​ການລ໋ອກດາວ​ ເລີ່ມວັນທີ່​ 22​ ເມສາ​ ຫາ​ 5 ພຶດສະພາ​ 2021​

– ຫ້າມເດີນທາງໄປຕ່າງແຂວງ ຫ້າມຕ່າງແຂວງເຂົ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

– ປິດຂົນສົ່ງຜູ້ ໂດຍສານ (ນອກຈາກສິນຄ້າ)

– ຫ້າມອອກນອກບ້ານ.

– ຫ້າມຈັດງານລ້ຽງທຸກປະເພດ

– ຢຸດກິດຈະກຳກິລາ ແລະ ຫ້າງຮ້ານ(ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ) 🦠😷

About admin

Check Also

ຖ້າທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດເດັດຂາດ

ນັບແຕ່ວຫນທີ່ 2/10/2011 ເປັນຕົ້ນໄປ ທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມານຕະຫຼາດເດັດຂາດ ສະບາຍດີ ລຸກຄ້າທຸກທາ່ນທີຈະເຂົ້າມາຈັບຈາ່ຍໃຊ້ສອຍຢູ່ຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງຂອງພວກເຮົາ .. ທາງຕະຫຼາດ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານຊາບວ່າ :ນັບແຕ່ວັນທີ 2/10/21 ເປັນຕົ້ນໄປແມ່ນໃຫ້ລຸກຄ້າແຈ້ງໄບສັກວັກຊິນ ຫຼື ຮູບຖາຍບັດໃຫ້ພະນັກງານທາງເຂົ້າກອ່ນຈະເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *