Breaking News

ຂ່າວດ່ວນ.! ໂຈະການຮຽນການສອນຊົ່ວຄາວ

ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມພ້ອມຮອບດ້ານເພື່ອຕ້ານພະຍາດ ອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ (ໂຄວິດ-19) ໃນສໍານັກງານ, ສະຖາບັນ, ສໍານັກພິມ, ສູນ ແລະ ສະຖານ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກຄໍາສັ່ງ:

1. ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທຸກຂັ້ນ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສຶກສາອົບຮົມ ຢ່າງ

ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ວິທີການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ, ຄູອາຈານ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ນັກກິລາທຸກຄົນ ເຫັນໄດ້ໄພອັນຕະລາຍຂອງພະຍາດ COVID-19 ທີມີການກາຍພັນ ແລະ ຮຸນ ແຮງເພີ່ມຂຶ້ນ ພ້ອມທັງຮູ້ຈັກວິທີ່ສະກັດກັ້ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂພະຍາດນີ້ດ້ວຍຕົນເອງ ພ້ອມທັງເຫັນໄດ້. ຄວາມຈໍາເປັນຂອງລັດຖະບານ ໃນການປະກາດມາດຕະການດັ່ງກ່າວເພື່ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບ ແລະ ຊິວິດຂອງປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ;

2. ໃຫ້ນັກຮຽນຊົ່ວຄາວ ໃນສະຖານການສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະກອບມີ: ໂຮງລ້ຽງເດັກ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ, ໂຮງຮຽນສຶກສາສົງ ໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດນະຄອນຫຼວງ, ໂຮງຮຽນກິນນອນ, ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ;

3. ມອບໃຫ້ສະຖານການສຶກສາ ແລະ ກິລາທີ່ລະບຸຂ້າງເທິງຈັດການຮຽນ-ການສອນໃນຮູບແບບທາງໄກ ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ ເລີ່ມແຕ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ເຖິງ ມັດທະຍົມສຶກສາ ໃຫ້ໃຊ້ຖານການຮຽນຮູ້ (Teaching-Learning Platform: ຄັງປັນຍາ (ໃນລະບົບປະຕິບັດງານແອນດຣອຍ) https://laos.learringpassport.unicaf.org), ສ່ວນ ອາຊີວະສຶກສາ, ການສຶກສາ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ໃຫ້ໃຊ້ຊ່ອງທາງການຮຽນທາງໄກ ເຊັ່ນ: whatsapp, Messenger, Line, Zoom, Webex, Skype, Microsoft Team ແລະ ອື່ນໆ ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ

About admin

Check Also

ຖ້າທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດເດັດຂາດ

ນັບແຕ່ວຫນທີ່ 2/10/2011 ເປັນຕົ້ນໄປ ທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມານຕະຫຼາດເດັດຂາດ ສະບາຍດີ ລຸກຄ້າທຸກທາ່ນທີຈະເຂົ້າມາຈັບຈາ່ຍໃຊ້ສອຍຢູ່ຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງຂອງພວກເຮົາ .. ທາງຕະຫຼາດ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານຊາບວ່າ :ນັບແຕ່ວັນທີ 2/10/21 ເປັນຕົ້ນໄປແມ່ນໃຫ້ລຸກຄ້າແຈ້ງໄບສັກວັກຊິນ ຫຼື ຮູບຖາຍບັດໃຫ້ພະນັກງານທາງເຂົ້າກອ່ນຈະເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *