Breaking News

ດ່ວນ​ ໃຜໄປເສີມດັງ ເສີມນົມຢູ່ໂຮງຫມໍ103 ຮີບໄປລາຍງານຕົວດ່ວນ

ມີພະຍາບານໂຮງໝໍ103ທີ່ເປັນໝູ່ກັບກໍລະນີ59ດຽວນີ້ຕິດເຊື້ອແລ້ວໃຜທີ່ໄປເສີມຄວາມງາມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ9 ເມສາ ເປັນຕົ້ນມາກັກບໍລິເວນຕົນເອງແລະໄປກວດໂດຍດ່ວນ..

ນາງ ລົດຈະນາ ຢູ່​ຫ້ອງ​ປາດຕຶກສອງ ຕິດເຊື້ອແລ້ວ ທີ່ມີການພົວພັນກັບຄົນກໍລະນີ59

ໃຜທີ່ໄປໂຮງໝໍ​103 ກັກບໍລິເວນຕົນດ່ວນເດີເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລາມໄປຫຼາຍກວ່ານີ້

ຕອນນີ້ກັກໂຕແລ້ວ ລາຍລະອຽດມື້ອື່ນຖະແຫຼງຂ່າວທາງການ.

ທີ່ມາ

About admin

Check Also

ຖ້າທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດເດັດຂາດ

ນັບແຕ່ວຫນທີ່ 2/10/2011 ເປັນຕົ້ນໄປ ທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມານຕະຫຼາດເດັດຂາດ ສະບາຍດີ ລຸກຄ້າທຸກທາ່ນທີຈະເຂົ້າມາຈັບຈາ່ຍໃຊ້ສອຍຢູ່ຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງຂອງພວກເຮົາ .. ທາງຕະຫຼາດ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານຊາບວ່າ :ນັບແຕ່ວັນທີ 2/10/21 ເປັນຕົ້ນໄປແມ່ນໃຫ້ລຸກຄ້າແຈ້ງໄບສັກວັກຊິນ ຫຼື ຮູບຖາຍບັດໃຫ້ພະນັກງານທາງເຂົ້າກອ່ນຈະເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.