Breaking News

ປັດຝຸ່ນອີກຄັ້ງ ຕູ້ແບ່ງປັນຄວາມສຸກ ຢູ່ໜ້າຫໍພັກ ມຊ

ຫຼັງຈາກທີ່ເລີ່ມມີການລະບາດຂອງພະບາດໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປ ລາວອີກຄັ້ງ. ກໍ່ໄດ້ມີເລື່ອງລາວທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຫຼາຍຢ່າງ ໜື່ງໃນນັ້ນ, ກໍ່ແມ່ນເລື່ອງລາວຂອງຕູ້ແບ່ງປັນຄວາມສຸກ ແລະ ຖ້າທຸກຄົນຍັງຈື່ໄດ້ ເມື່ອປີກາຍ ໃນຂະນະທີ່ທົ່ວສັງຄົມກຳລັງພົບກັບວິກິດຂອງໂຄວິດ-19 ກໍ່ໄດ້ມີການຕິດຕັ້ງຕູ້ແບ່ງປັນຄວາມສຸກຂຶ້ນໃນຫຼາຍໆຈຸດ ໂດຍຫຼາຍພາກສ່ວນ

ແລະ ມື້ນີ້, ຕູ້ແບ່ງປັນຄວາມສຸກ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ປ້າຍລົດເມ ໜ້າຫໍພັກ ດົງໂດກ ກໍ່ໄດ້ຮັບກັນປັດຝຸ່ນອະນາໄມອີກຄັ້ງ ໂດຍກຸ່ມນັກສຶກພາຍໃນ ມຊ ເພື່ອເປັນການແບ່ງປັນນໍ້າໃຈເລັກໆນ້ອຍໆຈາກຄົນລາວນຳ ໃນເວລາທີ່ປະເທດຊາດກຳລັງປະເຊີນກັບສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ສຳລັບ, ທ່ານໃດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຢາກຈະເອົາອາຫານແຫ້ງ ຫຼື ເຄື່ອງໃຊ້ຈຳເປັນຕ່າງໆໄປໃສ່ໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທີ່ຂາດແຄ້ນ ກໍ່ສາມາດເອົາໄປໃສ່ໄດ້

ແລະ ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄປເອົາ ກໍ່ຂໍຄວາມຮ່ວມມືນຳ ໃຫ້ເອົາໃນປະລິມານທີ່ພໍດີ, ເພື່ອແຜ່ໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີອີກຫຼາຍໆຄົນ

About admin

Check Also

ເຂົ້າໃຈແຕ່ລະຝ່າຍເດີ ສະຫລຸບກະຄືກິນຕາມງົບ ງົບນ້ອຍກິນຮ້ານທົ່ວໄປ ງົບຫຼາຍເຂົ້າຮ້ານຫລູ ແລ້ວຫ້າມຈົ່ມວ່າລາຄາແພງ ຈົບຂ່າວ

ເຫັນດຣາມາໃນໂພສເລື່ອງລາຄາອາຫານໃນຫລວງພະບາງ. ເລີຍຢາກມາໂພສ.ຫລວງພະບາງມີຫລາຍຮ້ານຫລາຍລະດັບໃຫ້ເລືອກກິນ.ຍົກຕົວຢ່າງ. ຕຳຫມາກຫຸ່ງ.ຮ້ານນ້ອຍແຄມທາງ (ເຈົ້າຂອງເຮັດອງ.ບໍ່ມີພະນັກງານຫລືບໍ່ມີຄ່າເຊົ່າ.ລາຄາ 10 000 ຫາ 20 000ກີບ.ຮ້າຮ້ານອາຫານລະດັບ ກາງ ປະມານ 35000ຫາ 50 000ກີບ.ເນືອງຈາກເມືອງນີ້ເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວ. ການມີຮ້ານຫລູໂຮງແຮມຫລູເພື່ອຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຫລາຍລະດັບມີຄວາມຈຳເປັນຫລາຍ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.