Breaking News

ແຊຣ໌ບອກ ພໍ່ແມ່ທຸກຄົນ ຖ້າຮັກລູກໃຫ້ລ໋ອກດາວເຮືອນໃຫ້ດີເດີ

ຖ້າລູກຂອງເຈົ້າໄດ້ຮັບເຊື້ອໄວຣັດເຂົາຈະໄດ້ໄປໂຮງໝໍຄົນດຽວໄປກັບລົດໂຮງໝໍຄົນດຽວ ໄປກັບຄົນທີ່ເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກໄປສະຖານທີ່ ໄປຢູ່ຫ້ອງ ແລະ ຢູ່ກັບຜູ້ຄົນທີ່ລາວບໍ່ຮູ້ຈັກ

ເຈົ້າຕ້ອງຢູ່ບ້ານໂດຍທີ່ບໍ່ມີລູກຂອງເຈົ້າ ໃນເວລາທີ່ເຂົາຕ້ອງການເຈົ້າຫຼາຍທີ່ສຸດຖ້າເຈົ້າບໍ່ຢ້ານທີ່ຈະເຮັດເພື່ອໂຕເອງ ເຈົ້າຈົ່ງຢ້ານເພື່ອລູກຂອງເຈົ້າ#ເບິ່ງແຍງໂຕເອງໃຫ້ດີ#ເບິ່ງດູແລຄົນໃນຄອບຄົວໃຫ້ດີ

ເຮົາຈະຜ່ານໄປນໍາກັນ#ໂຄວິດ19ຢູ່ບ້ານຢຸດແພ່ເສື້ອStay at home save laoWe are laos we’re fight together

About admin

Check Also

ໃຜໃຈບຸນຊ່ວຍພໍ່ຕູ້ແນ່!.. ຫນາວຫລາຍ!. ພໍ່ຕູ້ບໍ່ມີເສື້ອກັນຫນາວນຸ່ງ..​ທັງບໍ່ສະບາຍແດ່..​

ພໍ່ແມ່ສາມາດລ້ຽງໃຫ້ລູກສະບາຍໄດ້.ແຕ່ລູກບໍ່ສາມາດລ້ຽງພໍ່ໄດ້..​ໃຜຢາກຊວຍເຫລືອພໍ່ເຖົ້າຊື້ເສື້ອກັນໜາວສາມາດຊວຍ ເພີ່ນໄດ້ເດີ ຍາມນີ້ແຮງໜາວ ເຫັນແລ້ວຫົດຫູ່ໃຈ ແຕ່ລູກເປັນຫັຍງລ້ຽງພໍ່ບໍໄດ້ເສົ້າໃຈເດ..​ຄືປະໃຫ້ເພີ່ນເປັນແບບນີ້ ພໍ່ເຖົ້າເພີ່ນໄດ້110ປີ ແລ້ວ ປວຍຢູ່ຄົນດງວຂອງຢູ່ຂອງກີນກໍບໍມີ ເງີນກໍບໍມີເລີຍ ພໍເຖົ້າເພີ່ນຢູ່ວັງວຽງ ໃຜມີນ້ຳຈິດນຳ້ໃຈ ຊ່ວຍເຫລືອ ເພີ່ນຜູ້ລະ5-10ແນ່ ອີ່ຕົນແນ່😪😪 ເພີ່ນປ່ວຍເງີນຊື້ຢາກໍບໍມີ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *