SureStay : ຮັບພະນັກງານຕ້ອນຮັບ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ

We are hiring!!!

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ!!!

Contact us: 021 249999 or 020 77825253

ຕິຕໍ່ໄດ້ທີ່: 021 249999 ຫຼື 020 77825253

About admin

Check Also

ປະກາດຫາຄົນນີ້ເຮັດຮ້ານແລກປ່ຽນເງີນຕາໄດ້ເງີນຈຳນວນ 73.000.000ກີບແລ້ວລົບໜີ

ປະກາດຫາຄົນນີ້ເຮັດຮ້ານແລກປ່ຽນເງີນຕາໄດ້ເງີນຈຳນວນ73.000.000ກີບແລ້ວລົບໜີ. ຕັດການຕິດຕໍ່ບໍ່ໄດ້ໃຜມີຂໍ້ມູນຫລືເບາະແສຈະໄດ້ຮັບເງີນ10.000.000ກີບເປັນຄ່າຕອບແທ່ນ. #ດ່ວນໆ(((ຂໍອະນຸຍາດແທ໋ກແລະແຊຣ໌ໃຫ້ແນ່)))ໂທ&ແອັບ:02029808750 ທີ່ມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *