ຜູ້ຊາຍທີ່ຖີ້ມເມຍຕົວເອງມານອນກັບເຮົາໄດ້ ເຂົາກໍ່ຖີ້ມເຮົາໄປນອນກັບຄົນອື່ນໄດ້ຄືກັນ

ຂໍ້ຄິດສອນໃຈ

ຜູ້ຊາຍທີ່ຖີ້ມເມຍຕົວເອງມານອນກັບເຮົາໄດ້ ເຂົາກໍ່ຖີ້ມເຮົາໄປນອນກັບຄົນອື່ນໄດ້ຄືກັນ

  • ຄູ່ຊີວິດ

ຍາກຮູ້ວ່າໃຜທີ່ເອົາເປັນຄູ່ຊີວິດໄດ້ນັ້ນ

ໃຫ້ເບີ່ງວ່າເຂົາປະຕີບັດກັບຄົນທີ່ມີບຸນຄຸນກັບເຂົາແນວໃດ

ຖ້າເຂົາເນລະຄຸນກັບຄົນທີ່ມີບຸນຄຸນກັບເຂົາໄດ້ນັ້ນແມ່ນໃຜໃນ

ໂລກນີ້ກໍ່ເຮັດໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

  • ເພື່ອນ “ໝູ່.ຄູ່”

ຍາກຮູ້ວ່າໝູ່ຄົນໃດຄົບຫາໄດ້ໃນລະດັບໃດ

ໃຫ້ເບີ່ງເວລາທີ່ເຂົາເວົ້າຈາເລື່ອງຂອງຄົນອື່ນໃຫ້ເຮົາຟັງ

ເຂົາດ່າຄົນອື່ນທີ່ເຂົາບໍ່ພໍໃຈໃຫ້ເຮົາຟັງໄດ້

ມື້ໃດທີ່ເຮົາເຮັດຜິດໃຈກັນຂື້ນມາເຂົາກໍ່ດ່າເຮົາໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງໄດ້

ຄືກັນ.

  • ບໍລິວານ

ຢາກຮູ້ວ່າບໍລີວານຄົນໃດໄວ້ໃຈໄດ້ຫລືໄວ້ໃຈບໍ່ໄດ້

ໃຫ້ເຮົາສ້າງເລື່ອງຂື້ນມາໜື່ງເລື່ອງທີ່ຮູ້ລະຫວ່າງ

ພຽງເຮົາສອງຄົນຖ້າມື້ໃດມື້ໜື່ງມີຄົນຮູ້ເລື່ອງຂື້ນ

ມາກໍ່ຢ່າມອບຫມາຍງານສຳຄັນໃຫ້ຄົນນັ້ນເດັດຂາດ

ຂໍໃຫ້ຄິດສະເໝີວ່າຢ່າໄດ້ໄວ້ໃຈອື່ນຫຼາຍ.

ຜົວເມຍກັນເລີກກັນໄປ ດ່າກັນເຮັດຫັຍງກໍ່ບໍ່ມີວັນຂື້ນ

ໝູ່ກັນ ເລີກຄົບກັນໄປ ໃສ່ຮ້າຍເຮົາຈົນແທບບໍ່ເຫລືອ

ຫຍັງກ່ອນຝາກງານໃຫ້

ຮ້ອງເຮົາວ່າ “ອ້າຍ” ໄດ້ດີເປັນຜູ້ຈັດການໃຫ່ຍຮ້ອງເຮົາວ່າ…

ຜູ້ຊາຍຖີ້ມເມຍຕົວເອງມານອນກັບເຮົາໄດ້ເຂົາກໍ່ຖີ້ມເຮົາ

ໄປນອນກັບຄົນອື່ນໄດ້ຄືກັນ

About admin

Check Also

ຈົນກໍ່ດີ! ຈະໄດ້ຮູ້ໃຊ້ເງີນຢ່າງມີ “ສະຕິ”

ຈົນ…ກໍ່ດີ…! ຈະໄດ້…ຮູ້ວິທີ…ໃຊ້ເງີນຢ່າງມີສະຕີ ລວຍ…ກໍ່ດີ… ຈະໄດ້…ມີຊີວິດ…ທີ່ “ສະດວກສະບາຍ” ບໍ່ມີຄູ່…ກໍ່ດີ…! ຈະໄດ້…ມີ “ອິດສະຫລະ” ເຕັມທີ່ ມີຄູ່…ກໍ່ດີ…! ຈະບໍ່…ໄດ້ “ເຫົງາ” ຈົນເກີນໄປ ປ່ວຍ…ກໍ່ດີ…! ຈະໄດ້…ຮູ້ວິທີ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *