ຜູ້ຊາຍທີ່ຖີ້ມເມຍຕົວເອງມານອນກັບເຮົາໄດ້ ເຂົາກໍ່ຖີ້ມເຮົາໄປນອນກັບຄົນອື່ນໄດ້ຄືກັນ

ຂໍ້ຄິດສອນໃຈ

ຜູ້ຊາຍທີ່ຖີ້ມເມຍຕົວເອງມານອນກັບເຮົາໄດ້ ເຂົາກໍ່ຖີ້ມເຮົາໄປນອນກັບຄົນອື່ນໄດ້ຄືກັນ

  • ຄູ່ຊີວິດ

ຍາກຮູ້ວ່າໃຜທີ່ເອົາເປັນຄູ່ຊີວິດໄດ້ນັ້ນ

ໃຫ້ເບີ່ງວ່າເຂົາປະຕີບັດກັບຄົນທີ່ມີບຸນຄຸນກັບເຂົາແນວໃດ

ຖ້າເຂົາເນລະຄຸນກັບຄົນທີ່ມີບຸນຄຸນກັບເຂົາໄດ້ນັ້ນແມ່ນໃຜໃນ

ໂລກນີ້ກໍ່ເຮັດໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

  • ເພື່ອນ “ໝູ່.ຄູ່”

ຍາກຮູ້ວ່າໝູ່ຄົນໃດຄົບຫາໄດ້ໃນລະດັບໃດ

ໃຫ້ເບີ່ງເວລາທີ່ເຂົາເວົ້າຈາເລື່ອງຂອງຄົນອື່ນໃຫ້ເຮົາຟັງ

ເຂົາດ່າຄົນອື່ນທີ່ເຂົາບໍ່ພໍໃຈໃຫ້ເຮົາຟັງໄດ້

ມື້ໃດທີ່ເຮົາເຮັດຜິດໃຈກັນຂື້ນມາເຂົາກໍ່ດ່າເຮົາໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງໄດ້

ຄືກັນ.

  • ບໍລິວານ

ຢາກຮູ້ວ່າບໍລີວານຄົນໃດໄວ້ໃຈໄດ້ຫລືໄວ້ໃຈບໍ່ໄດ້

ໃຫ້ເຮົາສ້າງເລື່ອງຂື້ນມາໜື່ງເລື່ອງທີ່ຮູ້ລະຫວ່າງ

ພຽງເຮົາສອງຄົນຖ້າມື້ໃດມື້ໜື່ງມີຄົນຮູ້ເລື່ອງຂື້ນ

ມາກໍ່ຢ່າມອບຫມາຍງານສຳຄັນໃຫ້ຄົນນັ້ນເດັດຂາດ

ຂໍໃຫ້ຄິດສະເໝີວ່າຢ່າໄດ້ໄວ້ໃຈອື່ນຫຼາຍ.

ຜົວເມຍກັນເລີກກັນໄປ ດ່າກັນເຮັດຫັຍງກໍ່ບໍ່ມີວັນຂື້ນ

ໝູ່ກັນ ເລີກຄົບກັນໄປ ໃສ່ຮ້າຍເຮົາຈົນແທບບໍ່ເຫລືອ

ຫຍັງກ່ອນຝາກງານໃຫ້

ຮ້ອງເຮົາວ່າ “ອ້າຍ” ໄດ້ດີເປັນຜູ້ຈັດການໃຫ່ຍຮ້ອງເຮົາວ່າ…

ຜູ້ຊາຍຖີ້ມເມຍຕົວເອງມານອນກັບເຮົາໄດ້ເຂົາກໍ່ຖີ້ມເຮົາ

ໄປນອນກັບຄົນອື່ນໄດ້ຄືກັນ

About admin

Check Also

7 ເຫດຜົນ! ເປັນຫຍັງຜູ້ຊາຍສ່ວນຫລາຍຈຶ່ງບໍ່ກ້າຈີບຜູ້ຍິງງາມໆ

ຢ້ານເອົາໃຈບໍ່ຖືກ: ມັກຈະຖືກເຂົ້າໃຈຜິດປະຈໍາ ຜູ້ຍິງງາມມັກເລື້ອງມາກ ເອົາໃຈຍາກ ນັ້ນກໍ່ບໍ່ເອົານີ້ກໍ່ບໍ່ຖືກ ກິນເຂົ້າແຄມທາງບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງອາຫານຫລູ 5 ດາວ ອາຫານຕ້ອງສະອາດຕ້ອງມີຜັກ 3 ສີໃນຈານ ທຸກວັນສໍາຄັນຕ້ອງມີຂອງຂວັນ ຂອງຂວັນຕ້ອງລະດັບໄຮ ມັນກໍ່ມີຈິງຄົນງາມແບບນີ້ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *