ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຍ້ອນໂຄ ວິ ດ -19 ແມ່ຕິດເຊື້ອໄປຮັກສາຢູ່ໂຮງໝໍ

ຖຶກກັກໂຕຢູ່ເຮືອນ ຍ້ອນແມ່ຕິດເຊື້ອໄປຮັກສາຢູ່ໂຮງໝໍ.

ເດັກນ້ອຍສອງອ້າຍນ້ອງຖືກກັກໂຕຢູ່ເຮືອນ, ຜູ້ເປັນອ້າຍກະອາຍຸບໍ່ຮອດສິບປີ…

ຕ້ອງໄດ້ຮັບພາລະເບິ່ງແຍງນ້ອງໃນຊ່ວງກັກໂຕ. ຍາດພີ່ນ້ອງກໍໄດ້ແຕ່ເອົາອາຫານຫ້ອຍໄວ້ຕາມຮົ້ວໃຫ້.

ຂໍໃຫ້ທັງສອງປອດໄພຈາກໂລກໂຄວິດ19ດ້ວຍເຖີດສາທຸໆໆໆ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button