Breaking News

7 ເຫດຜົນ! ເປັນຫຍັງຜູ້ຊາຍສ່ວນຫລາຍຈຶ່ງບໍ່ກ້າຈີບຜູ້ຍິງງາມໆ

  • ຢ້ານເອົາໃຈບໍ່ຖືກ:

ມັກຈະຖືກເຂົ້າໃຈຜິດປະຈໍາ ຜູ້ຍິງງາມມັກເລື້ອງມາກ ເອົາໃຈຍາກ ນັ້ນກໍ່ບໍ່ເອົານີ້ກໍ່ບໍ່ຖືກ ກິນເຂົ້າແຄມທາງບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງອາຫານຫລູ 5 ດາວ ອາຫານຕ້ອງສະອາດຕ້ອງມີຜັກ 3 ສີໃນຈານ ທຸກວັນສໍາຄັນຕ້ອງມີຂອງຂວັນ ຂອງຂວັນຕ້ອງລະດັບໄຮ ມັນກໍ່ມີຈິງຄົນງາມແບບນີ້ ແຕ່ບໍ່ມີກໍ່ຫລາຍຄືກັນ ເພາະຜູ້ຊາຍຢ້ານເລື້ອງຄວາມເລື້ອງມາກຕ່າງໆຂອງຄົນງາມກໍ່ເລີຍບໍ່ຄິດຈະຈີບກັນນັ້ນເອງ

  • ຢ້ານຕ້ອງເປຍຫນັກ:

ເພາະຄວາມງາມຕ້ອງໃຊ້ເງິນ ຄົນງາມມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເງິນດູແລທຸກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍເພື່ອໃຫ້ດູດີ ແລະ ເບິ່ງເລີດຕະຫລອດເວລາ ບໍ່ວ່າຈະເຮັດຫນ້າທີ່ ນວດຫນ້າ ສະປາຕີນ ສະປາໂຕ ຄີມບໍາລຸງຕ້ອງມາຈາກທະເລນໍ້າເລິກ ທີ່ມາດຫນ້າຕ້ອງມາຈາກໂຄຮນພູເຂົາໄຟຢ່າງເລີດ ເພາະຖ້າບໍ່ດູແລໂຕເອງກໍ່ດຽວຈະບໍ່ງາມ ບາງຄັ້ງຜູ້ຊາຍກໍ່ບໍ່ມີເງິນພຽງພໍທີ່ຈະຊັບພອດກໍ່ເລີຍບໍ່ກ້າຈີບຄົນງາມໆ

  • ຢ້ານຖືກຖີ້ມ:

ຄົນງາມມັກມີຄົນເຂົ້າມາຈີບຫລາຍຢູ່ແລ້ວ ໂຕເລືອກຂອງເຂົາຫລາຍ ແນ່ນອນຄົນງາມມັກເລືອກໄດ້ ມີທັງຜູ້ຊາຍທີ່ພ້ອມຈະດູແລເທັກແຄເຂົາທຸກຢ່າງ ເຂົາບໍ່ສົນໃຈຜູ້ຊາຍທີ່ດູແລເຂົາບໍ່ໄດ້ ແລະ ແນ່ນອນຜູ້ຍິງທີ່ງາມມັກເລືອກຄົນທີ່ດີທີ່ສຸດຢູ່ແລ້ວ ຜູ້ຊາຍຫລາຍຄົນຈຶ່ງບໍ່ຄ່ອຍກ້າຈີບເພາະຢ້ານຈີບເຂົາແລ້ວຈະຖືກເຂົາຖີ້ມ

  • ຄູ່ແຂ່ງມັນຫລາຍ:

ໂຕເລືອກຄົນງາມມັນຫລາຍ ຄູ່ແຂ່ງກໍ່ຫລາຍ ມີທັງຜູ້ຊາຍທີ່ພຽບພ້ອມໄປຫມົດທຸກເລື້ອງເຂົ້າມາຈີບຫລາຍ ເຂົາຄົງຄິດວ່າຜູ້ຍິງງາມໆຄົງຈະບໍ່ສົນໃຈຄົນທໍາມະດາແບບນີ້ດອກ ຍິ່ງງາມລະດັບນາງຟ້າແລ້ວນັ້ນບໍ່ຕ້ອງເວົ້າເຖິງເລີຍ ກໍ່ຍິ່ງຄູ່ແຂ່ງຫລາຍເປັນກອງທັບ ແຕ່ຈະເບິ່ງຍັງຍາກເລີຍ ນີ້ກໍ່ຄືອີກຫນຶ່ງເຫດຜົນທີ່ຜູ້ຊາຍບໍ່ຄ່ອຍຈີບຄົນງາມ ກໍ່ໄດ້ແຕ່ເບິ່ງກັນໄປນັ້ນເອງ

  • ຄົນງາມມັກຫຍິ່ງ:

ເຮົາມັກໄດ້ຍິນມາຕະຫລອດວ່າຄົນງາມມັກຫຍິ່ງ ມັກເຮັດຫນ້ານີ້ງໆ ນັ່ງງາມໆແບບບໍ່ສົນໃຈໃຜ ແຕ່ແທ້ຈິງໃນໃຈເຂົາອາດບໍ່ມີອັນໃດກໍ່ໄດ້ ແຕ່ເພາະວ່າຜູ້ຊາຍແບບນັ້ນມັກຄິດກັນໄປເອງ ແຕ່ກໍ່ນັ້ນແຫລະເປັນອີກເຫດຜົນຫນຶ່ງທີ່ຜູ້ຊາຍມັກບໍ່ຄ່ອຍເຂົ້າຫາ ເພາະຢ້ານໃນຄວາມຫຍິ່ງນັ້ນເອງ

  • ຕ້ອງເຈິແຮງກົດດັນສູງ:

ຫາກຄິດຈະຈີບຄົນງາມຕ້ອງເຈິແຮງກົດດັນຫລາຍໆຢ່າງ ທັງຈາກຫມູ່ເພື່ອນຮອບໂຕເຂົາ ພໍ່ແມ່ເຂົາ ເພາະຄົນທີ່ຫນ້າຕາດີມັກຖືກຈັບຕາເບິ່ງຢູ່ແລ້ວ ບໍ່ວ່າເຂົາຈະຫຍັບຍ້າຍໂຕໄປທາງໃດ ຫລື ເຮັດອັນໃດ ໄປທາງໃດກໍ່ມີແຕ່ຄົນເບິ່ງວ່າງ່າຍໆ ຫາກຜູ້ຊາຍທົນແຮງກົດດັນບໍ່ໄຫວອາດຈະຕ້ອງຍົກທຸງຂາວ ຫລື ອາດບໍ່ເຂົ້າມາຈີບຄົນງາມເລີຍ

  • ຕ້ອງມີແຟນແລ້ວແນ່ນອນ:

ງາມຂະຫນາດນີ້ບໍ່ລອດມາເຖິງເຮົາ ເປັນທໍາມະດາທີ່ຄົນຫນ້າຕາດີມັກຖືກຄິດວ່າຕ້ອງມີແຟນແນ່ນອນ ກໍ່ງາມຂະຫນາດນີ້ແລ້ວຈະບໍ່ແຟນໄດ້ແນວໃດ ຜູ້ຊາຍຮ້ອຍທັງຮ້ອຍເມື່ອເຈິຄົນງາມຫນ້າຕາດີກໍ່ຕ້ອງຕີໄວ້ແລ້ວວ່າມີແຟນແລ້ວຊົວ ທໍາມະດາຂໍໃຫ້ທໍາໃຈ ແຕ່ກໍ່ມີສາວງາມອີກຫລາຍຄົນຍັງບໍ່ມີ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍຫລາຍຄົນບໍ່ກ້າເຂົ້າມາຈີບ ແລະ ເສຍໂອກາດດີໆທີ່ຈະເຮັດຄວາມຮູ້ຈັກກັນ

About admin

Check Also

ຈົນກໍ່ດີ! ຈະໄດ້ຮູ້ໃຊ້ເງີນຢ່າງມີ “ສະຕິ”

ຈົນ…ກໍ່ດີ…! ຈະໄດ້…ຮູ້ວິທີ…ໃຊ້ເງີນຢ່າງມີສະຕີ ລວຍ…ກໍ່ດີ… ຈະໄດ້…ມີຊີວິດ…ທີ່ “ສະດວກສະບາຍ” ບໍ່ມີຄູ່…ກໍ່ດີ…! ຈະໄດ້…ມີ “ອິດສະຫລະ” ເຕັມທີ່ ມີຄູ່…ກໍ່ດີ…! ຈະບໍ່…ໄດ້ “ເຫົງາ” ຈົນເກີນໄປ ປ່ວຍ…ກໍ່ດີ…! ຈະໄດ້…ຮູ້ວິທີ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *