Breaking News

ຈົນກໍ່ດີ! ຈະໄດ້ຮູ້ໃຊ້ເງີນຢ່າງມີ “ສະຕິ”

ຈົນ…ກໍ່ດີ…!

ຈະໄດ້…ຮູ້ວິທີ…ໃຊ້ເງີນຢ່າງມີສະຕີ

ລວຍ…ກໍ່ດີ…

ຈະໄດ້…ມີຊີວິດ…ທີ່ “ສະດວກສະບາຍ”

ບໍ່ມີຄູ່…ກໍ່ດີ…!

ຈະໄດ້…ມີ “ອິດສະຫລະ” ເຕັມທີ່

ມີຄູ່…ກໍ່ດີ…!

ຈະບໍ່…ໄດ້ “ເຫົງາ” ຈົນເກີນໄປ

ປ່ວຍ…ກໍ່ດີ…!

ຈະໄດ້…ຮູ້ວິທີ “ເບີ່ງແຍງ”ຕົວເອງ

ບໍ່ປ່ວຍ…ກໍ່ດີ…!

ຈະໄດ້…ມີພະລັງ…”ສ້າງສັນ”ຢ່າງບໍ່ຈຳກັດ

ດັງ…ກໍ່ດີ…!

ຈະໄດ້…ມີຄົນຮູ້ຈັກ…ມີຄົນທັກ

ແລະຈະໄດ້…ໃຊ້”ຄວາມດັງ”ຂະຫຍາມ”ຄວາມດີ”

ບໍ່ດັງ…ກໍ່ດີ…!

ຈະໄດ້…ບໍ່ມີຄົນ…”ວຸ້ນວາຍ”

ໄປໃສ…ກໍ່”ສະບາຍ”

ງາມຫລໍ່…ກໍ່ດີ…!

ຈະໄດ້…ມີຄົນ “ສົນໃຈ”ຫຼາຍໆ

ບໍ່ງາມບໍ່ຫລໍ່…ກໍ່ດີ…!

ຈະໄດ້…ມີແຕ່ຄົນ…ເບີ່ງເຮົາທີ່ຫົວໃຈ

ທຸກ…ກໍ່ດີ…!

ຈະໄດ້…ຫມັ່ນສັນຫາ…”ຄວາມສຸກ”ທີ່ແທ້ຈີງ

ບໍ່ທຸກ…ກໍ່ດີ…!

ຈະໄດ້…ໃຊ້ຄວາມສຸກສ້າງ…”ຄວາມສຳເລັດ”ຕໍ່ໄປ

About admin

Check Also

7 ເຫດຜົນ! ເປັນຫຍັງຜູ້ຊາຍສ່ວນຫລາຍຈຶ່ງບໍ່ກ້າຈີບຜູ້ຍິງງາມໆ

ຢ້ານເອົາໃຈບໍ່ຖືກ: ມັກຈະຖືກເຂົ້າໃຈຜິດປະຈໍາ ຜູ້ຍິງງາມມັກເລື້ອງມາກ ເອົາໃຈຍາກ ນັ້ນກໍ່ບໍ່ເອົານີ້ກໍ່ບໍ່ຖືກ ກິນເຂົ້າແຄມທາງບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງອາຫານຫລູ 5 ດາວ ອາຫານຕ້ອງສະອາດຕ້ອງມີຜັກ 3 ສີໃນຈານ ທຸກວັນສໍາຄັນຕ້ອງມີຂອງຂວັນ ຂອງຂວັນຕ້ອງລະດັບໄຮ ມັນກໍ່ມີຈິງຄົນງາມແບບນີ້ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *