ການຍອມແພ້ຄືຄວາມຜິດພາດອັນໃຫ່ຍຫຼວງ ຂອງ ແຈ໊ກມ່າ ກ່າວ

ໃນເວລານີ້ຄົງບໍ່ມີໃຜບໍ່ຮູ້ຈັກ ແຈັກມ່າ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ບໍລິສັດ e-commerce ລາຍໃຫ່ຍຂອງຈີນ ທີ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດຢ່າງງົດງາມ ຈົນເຮັດໃຫ້ ແຈັກມ່າ ກາຍເປັນບຸກຄົນທີ່ລໍ້າລວຍທີ່ສຸດໃນປະເທດຈີນ ຕົວລາວເອງເລີ່ມຈາກການມີລາຍໄດ້ພຽງເດືອນລະ 1 ແສນກວ່າກີບ ໂດຍການເປັນພຽງຄູສອນພາສາອັງກິດ ຈົນມາຮອດມື້ນີ້ລາວມີຊັບສິນເປັນມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 2 ໝື່ນລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມື້ນີ້ເຮົາມີ 4 ປະໂຫຍກເດັດ ຈາກ ແຈັກມ່າ ກ່ຽວກັບ ເຄັດລັບສູ່ຄວາມສໍາເລັດໃນແຕ່ລະຊວ່ງອາຍຸ.

1. ກ່ອນອາຍຸ 20 ຫາ 25 ປີ ບໍ່ຕ້ອງຫວ່ງ ຫຼື ວິຕົກກັງວົນ ຢ້ານວ່າສິ່ງທີ່ຕົນເອງກໍາລັງເຮັດຢູ່ນັ້ນຈະເກີດຄວາມຜິດພາດຫຼາຍເກີນໄປ ຈົນເຮັດໃຫ້ຕົນເອງບໍ່ກ້າທີ່ຈະຕັດສິນໃຈເຮັດພາລະກິດໃຫ່ຍໆໃນຊີວິດເລີຍ ແຈັກມ່າ ກ່າວວ່າ ຄົນເຮົາເມື່ອເຮັດຜິດແລ້ວກໍ່ຮູ້ຈັກທີ່ຈະຍອມຮັບ ແລະ ສໍານຶກກັບສິ່ງທີ່ຕົນເອງເຮັດຜິດ ແລ້ວລຸກຂຶ້ນມາໃໝ່ເຮັດມັນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ຜິດພາດໃຫ້ເຕັມທີ່ ຮຽນຮູ້ໃຫ້ເຕັມທີ່ ເບິ່ງຄືກັບວ່າມັນເປັນບົດຮຽນລາຄາແພງສໍາລັບຕົວເຮົາ ບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະມາສອນເຮົາໄດ້ດີເທົ່າກັບຄວາມຜິດພາດຂອງຕົວເຮົາສອນເຮົາເອງ ກ່ອນອາຍຸຈະຮອດ 20 ປີ ຈົ່ງເຮັດຕົວເປັນນັກຮຽນຮູ້ທີ່ດີ ເປັນຄືດັ່ງນໍ້າທີ່ບໍ່ເຕັມແກ້ວ ໃຊ້ເວລາໃນຊ່ວງນີ້ ຮຽນຮູ້, ຊຶມຊັບ ແລະ ສັ່ງສົມປະສົບການໃນຊີວິດໄວລຸ້ນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

2. ກ່ອນຈະເຖິງອາຍຸ 30 ປີ ໃນຊ່ວງເວລານີ້ຂອງຊີວິດ ຫຼາຍຄົນກໍ່ເລີ່ມທີ່ຈະສ້າງເນື້ອສ້າງຕົວ ເລີ່ມເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ແຕ່ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າມັນບໍ່ສໍາຄັນເລີຍວ່າຕອນນີ້ເຈົ້າກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃສ ບໍລິສັດໃຫ່ຍນ້ອຍພຽງໃດ ບໍລິສັດທີ່ທ່ານກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ເປັນພຽງສິ່ງຢືນຢັນວ່າປະລິນຍາທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບມານັ້ນສາມາດສ້າງຖານເງິນເດືອນໃຫ້ຕົວເຈົ້າໄດ້ ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນຊວ່ງຊີວິດຂອງໄວທໍາງານແມ່ນມັນຂຶ້ນຢູ່ທີ່ວ່າຫົວໜ້າຂອງເຈົ້າແມ່ນໃຜ ຫົວໜ້າທີ່ດີເຂົາຈະສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກການຮຽນຮູ້ທີ່ຕ່າງອອກໄປຈາກແບບເດີມ ເຂົາຈະສອນໃຫ້ເຮົາສາມາດຢືນຢັດຢູ່ໄດ້ດວ້ຍຄວາມສາມາດຂອງຕົວເຮົາເອງ ເຂົາສົ່ງເສີມເຮົາໄປໃນທິດທາງທີ່ດີ ໂດຍການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາເມື່ອເຮົາພົບບັນຫາຕ່າງໆ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນເຂົາຈະຍິນດີກັບຜົນສໍາເລັດຂອງເຮົາຈາກໃຈຈິງ ເມື່ອເຈົ້າພົບກັບຫົວໜ້າທີ່ດີແລ້ວ ກໍ່ຈົ່ງ ປະຕິບັດ ແລະ ຮຽນຮູ້ໃນສິ່ງທີ່ດີຂອງເຂົາແລ້ວມາປະຍຸກໃຊ້ກັບຕົນເອງໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ.

3. ຊ່ວງໄວ 40 ຫາ 50 ປີ ເຈົ້າຈະຕ້ອງເຮັດວຽກໃຫ້ຊໍານານທີ່ສຸດ ຈົ່ງຢ່າພະຍາຍາມທີ່ຈະໄປຊອກຫາວຽກງານປະເພດໃໝ່ໆເລີຍ ເພາະມັນສາຍເກີນໄປເສຍແລ້ວທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນການຮຽນຮູ້ວຽກໃໝ່ ຈົ່ງທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຮັກວຽກທີ່ທ່ານກໍາລັງເຮັດຢູ່ ເພາະເມື່ອເຮົາຮັກໃນສິ່ງທີ່ເຮົາກໍາລັງເຮັດຢູ່ ແລ້ວຜົນຂອງມັນກໍ່ຈະດີອອກມາໃນຕົວຂອງມັນເອງ. ແຕ່ຖ້າຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ ເຮັດດີທີ່ສຸດແລ້ວ ກໍ່ຍັງບໍ່ດີ ບໍ່ມີການພັດທະນາຂຶ້ນ ບາງຄັ້ງການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ໃນສາຍງານທີ່ໃກ້ຄຽງກັບສິ່ງທີ່ເຮົາເຄີຍເຮັດກໍ່ອາດຈະນໍາພາເຮົາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງທີ່ດີຂຶ້ນກໍ່ເປັນໄປໄດ້ ຈົ່ງຢ່າຍອມແພ້ ແລະ ປະຖິ້ມຄວາມຝັນອັນຍິ່ງໃຫ່ຍຂອງຕົວເຮົາເອງ.

4. ເມື່ອອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 60 ປີ ຈົ່ງໃຊ້ເວລາກັບຕົນເອງ ແລະ ຄົນທີ່ເຮົາຮັກໃຫ້ເຕັມທີ່ ເພາະນີ້ເປັນເວລາທີ່ເຮົາຄວນຈະພັກຜ່ອນໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕຶງຄຽດ ແລະ ຖອຍອອກຈາກການເຮັດວຽກງານປະຈໍາ ແລ້ວຫັນມາໃຊ້ຊີວິດທາມກາງຄວາມສຸກຕາມທີ່ໃຈເຮົາຕ້ອງການ ເຊິ່ງຄວາມສຸກນີ້ເອງຈະເປັນຕົວຊີວັດວ່າເຮົາປະສົບຜົນສໍາເລັດພຽງໃດ.

ການທີ່ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນທຸກໆເລື່ອງນັ້ນ ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ຍາກ ແລະ ງ່າຍຈົນເກີນໄປ ພຽງແຕ່ເຈົ້າມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ແລະ ບໍ່ຍອມທໍ້ຖອຍຕໍ່ອຸປະສັກທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລວ້ພ້ອມທີ່ຈະລຸກຂຶ້ນສູ້ເຈົ້າກໍ່ສາມາດກ້າວຜ່ານບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ ຈົນໃນທີ່ສຸດແລ້ວເຈົ້າກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຕາມທີ່ໃຈຕ້ອງການ

About admin

Check Also

ຄວາມເຊື່ອບູຮານ ! ຕັດຜົມມື້ໃດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີໂຊກລາບ

ຕັດ​ຜົມ​ມື້​ໃດ​ດີ?ເຊື່ອວ່າ​ຫລາຍ​ຄົນ​ຄົງ​ມີ​ຄຳ​ຖາມ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໃນ​ໃຈຈະ​ຕັດ​ຜົມ​ຕາມ​ວັນທີ່​ເຮົາ​ສະ​ດວກ​ດີ​ບໍ່ຫລື​ຈະ​ຢຶດ​ຫລັກ​ຕາມ​ທີ່​ຄົນ​​ບູຮານ​ສອນ​ໄວ້​ດີອັນ​ນີ້​ແລ້ວ​ແຕ່​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ຄົນແຕ່​ຕ້ອງ​ບໍ່​ລືມ​ວ່າ​ບູຮານ​ທ່ານ​ສອນ​ທ່ານ​ສັ່ງ​ເອົາ​ໄວ້​ຈາກ​ປະສົບການ​ທີ່​ຊະສົມ​ມາ​ດົນພົບ​ເຫັນ​ຫຍັງ​ມາ​ຫລາຍດັ່ງ​ນັ້ນ​ຖ້າ​ເຮົາ​ຈະ​ເຊື່ອ​ໄວ້​ນຳ​ກໍ​ບໍ່​ເສຍ​ຫາຍ​ຫຍັງ​ມື້​ນີ້​ເຮົາ​ຈະ​ມາ​ເບິ່ງ​ກັນ​ວ່າຄົນ​ບູຮານ​ເພີ່ນສອນ​ໄວ້​ວ່າ​ຕັດ​ຜົມ​ມື້​ໃດ​ດີ,ມື້​ໃດ​ບໍ່​ດີ.ຕັດ​ຜົມ​ມື້​ໃດ​ຈະ​ເກີດ​ສິ​ລິ​ມົງ​ຄຸນ​ກັບ​ຕົວມື້​ໃດ​ຈະ​ເກີດ​ສິ່ງ​ບໍ່​ດີ​ກັນ​ນຳມາ​ເບິ່ງ​ກັນ ວັນອາທິດ ເພີ່ນວ່າດີນັກແລຈະມີອາຍຸຍືນຍາວ, ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ, ບໍ່ເຈັບປ່ວຍເປັນໄຂ້ອອດໆແອດໆ ວັນຈັນ ເພິ່ນວ່າຈະມີແຕ່ໂຊກລາບ, ໄດ້ຂອງມີຄ່າ, ການຄ້າຂາຍຄ່ອງຕົວບໍ່ອົດບໍ່ທຸກ ວັນອັງຄານ ເພີ່ນວ່າບໍ່ດີມີແຕ່ໂທດມີແຕ່ຄົນປອງຮ້າຍສັດຕູຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ເຈັບ,ຫລິກລ້ຽງໄດ້ຈົ່ງຫລິກລ້ຽງການຕັດຜົມວັນອັງຄານ ວັນພຸດ ຕັດຜົມມື້ວັນພຸດເພີ່ນວ່າມື້ວັນພຸດເປັນມື້ຂອງເຈົ້າຂອງນາຍເຮົາບໍ່ຄວນຕີຕົນສະເໝີ,ການງານຈະມີແຕ່ຕົກຕ່ຳ,ມີແຕ່ເລື່ອງຜິດຖຽງກັນຂັດແຍ້ງ,ທັງກັບຜູ້ອື່ນແລະຄົນໃນຄອບຄົວຄົນບູຮານທ່ານບໍ່ແນະນຳໃຫ້ຕັດຜົມມື້ນີ້ ວັນພະຫັດ ເພິ່ນວ່າເປັນມື້ຄູເປັນມື້ມົງຄຸນຍິ່ງນັກເຫລົ່າເທວະດາຈະມາປົກປັກປິ່ນປົວໃຫ້ແຄ້ວຄາດຈາກອັນຕະ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *