Breaking News

ໂຈະຊົ່ວຄາວການເປີດບໍລິການຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍພືດຜັກກະສິກຳອິນຊີຢູ່ ໄອເຕັກ

ໂຈະຊົ່ວຄາວການເປີດບໍລິການຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍພືດຜັກກະສິກຳອິນຊີຢູ່ເດີ່ນສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນັບແຕ່ ວັນທີ 28/04/2021 ເຖິງ 05/05/2021

1.​ ໃຫ້ໂຈະຊົ່ວຄາວການເປີດບໍລິການຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍພືດຜັກກະສິກຳອິນຊີຢູ່ເດີ່ນສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນັບແຕ່ ວັນທີ 28/04/2021 ເຖິງ 05/05/2021. ສໍາລັບຢູ່ຈຸດອື່ນໆແມ່ນ ຍັງໃຫ້ສືບຕໍ່ຈໍາໜ່າຍຕາມປົກກະຕິ.

2. ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ ທິດຊີ້ນຳຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕື່ມ, ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການພິຈາລະນາອະນຸຍາດໃຫ້ສືບຕໍ່ ເປີດ ຫຼື ປິດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ.

3.ການພົວພັນຊື້-ຂາຍພືດຜັກດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະນີ້ແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່ຊື້-ຂາຍຮ່ວມກັນ ໂດຍທາງກຸ່ມກະສິກຳອິນຊີໄດ້ມີການບໍລິການຜ່ານການຂາຍທາງອອນລາຍ ແລະ ຈຸດຂາຍອື່ນໆ, ໃຫ້ກຸ່ມຜະລິດກະສິກຳອິນຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ມີການໂຄສະນາການຂາຍດ້ວຍຮູບແບບອອນລາຍໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ.

4.​ ກ່ອນຈະເປີດການບໍລິການຄືນໃໝ່ ມອບໃຫ້ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ ສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ, ບ້ານ ແລະ ກຸ່ມຜະລິດກະສິກຳອິນຊີ ຮ່ວມກັນວາງແຜນການຈັດສັນຕະຫລາດຂາຍພືດຜັກອິນຊີ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບ ປະກັນ ແລະ ຄວາມສະອາດຈົບງາມ ແລ້ວນໍາສະເໜີເຈົ້າເມືອງໄຊເສດຖາ ເພື່ອພິຈາລະນາ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນຂ້າງເທິງໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ

About admin

Check Also

ຖ້າທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດເດັດຂາດ

ນັບແຕ່ວຫນທີ່ 2/10/2011 ເປັນຕົ້ນໄປ ທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມານຕະຫຼາດເດັດຂາດ ສະບາຍດີ ລຸກຄ້າທຸກທາ່ນທີຈະເຂົ້າມາຈັບຈາ່ຍໃຊ້ສອຍຢູ່ຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງຂອງພວກເຮົາ .. ທາງຕະຫຼາດ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານຊາບວ່າ :ນັບແຕ່ວັນທີ 2/10/21 ເປັນຕົ້ນໄປແມ່ນໃຫ້ລຸກຄ້າແຈ້ງໄບສັກວັກຊິນ ຫຼື ຮູບຖາຍບັດໃຫ້ພະນັກງານທາງເຂົ້າກອ່ນຈະເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *