Breaking News

ຊ່ວຍແຊ ຫາພີ່ນ້ອງລາວໃຫ້ແດ່ເດີ ລາວຖືກລົດຕຳ

ຊ່ວຍແຊຣໃຫ້ແດ່ເດີ ລາວຖືກລົດຕຳຢູ່ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເມືອງພຽງ ບ້ານ ນ້ຳເຮ້ຍ.

ແມ່ນພີ່ນ້ອງໃຜ ບໍ່ຮູ້ລາວຢູ່ບ້ານໃດ ແຖມລາວປາກກືກນຳ ບອກພີ່ນ້ອງມາເອົາແດ່ເດີ ຕາອີ່ຕົນແຮງ ດຽວນີ້ເອົາໄປໂຮງໝໍແລ້ວ.

ທີ່ມາ

About admin

Check Also

ເຂົ້າໃຈແຕ່ລະຝ່າຍເດີ ສະຫລຸບກະຄືກິນຕາມງົບ ງົບນ້ອຍກິນຮ້ານທົ່ວໄປ ງົບຫຼາຍເຂົ້າຮ້ານຫລູ ແລ້ວຫ້າມຈົ່ມວ່າລາຄາແພງ ຈົບຂ່າວ

ເຫັນດຣາມາໃນໂພສເລື່ອງລາຄາອາຫານໃນຫລວງພະບາງ. ເລີຍຢາກມາໂພສ.ຫລວງພະບາງມີຫລາຍຮ້ານຫລາຍລະດັບໃຫ້ເລືອກກິນ.ຍົກຕົວຢ່າງ. ຕຳຫມາກຫຸ່ງ.ຮ້ານນ້ອຍແຄມທາງ (ເຈົ້າຂອງເຮັດອງ.ບໍ່ມີພະນັກງານຫລືບໍ່ມີຄ່າເຊົ່າ.ລາຄາ 10 000 ຫາ 20 000ກີບ.ຮ້າຮ້ານອາຫານລະດັບ ກາງ ປະມານ 35000ຫາ 50 000ກີບ.ເນືອງຈາກເມືອງນີ້ເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວ. ການມີຮ້ານຫລູໂຮງແຮມຫລູເພື່ອຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຫລາຍລະດັບມີຄວາມຈຳເປັນຫລາຍ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.