ຂ່າວທົ່ວໄປ

ເກີດເຫດ ຟ້າຜ່າຕົ້ນຕານ ເຮັດໃຫ້ງົວທີ່ຢູ່ໃຕ້ຕົ້ນຕານຖຶກຜ່າຕາຍ

ຝ້າຜ່າຕົ້ນຕານເປັນຕົ້ນເຫດໃຫ້ງົວທີອາໃສຊົ້ນຮົ່ມເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ(ເວນກຳ)15/5/2021

ນ່າເສຍດາຍແທນເຈົ້າຂອງງົວແດ່

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button