Breaking News

ປະກາດ ປະຈຸບັນ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ້ ໄດ້ຢຸດໃຫ້ບໍລິການຮ່ວມກັບແພດໝໍໃນການສັກວັກຊິນ ຕ້ານ ໂ ຄ ວິ ດແລ້ວ

🔥 ປະກາດ ປະຈຸບັນ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ້ ໄດ້ຢຸດໃຫ້ບໍລິການຮ່ວມກັບແພດໝໍໃນການສັກວັກຊິນ ຕ້ານໂຄວິດ-19 ແລ້ວ

ໂດຍຈຸດບໍລິການໃໝ່ ໄດ້ຍ້າຍໄປ ມູນນິທິຈີນ ບ້ານດົງປາແຫຼບ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຈະເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການແຕ່ວັນທີ 17.05.2021 ເປັນຕົ້ນໄປ. ໃນປະຈຸບັນ ມູນນິທິຈີນ ໄດ້ຮ່ວມກັບແພດໝໍ ໃນການໃຫ້ບໍລິການ ສັກວັກຊີນ

ຂໍໃຫ້ບັນດາທ່ານທີ່ ມີຄວາມສົນໃຈ ຢາກສັກວັກຊີນ ຫຼື ຕ້ອງການໃຫ້ການສະນັບສະໜູນຊ່ວຍເຫລືອທາງອາຫານ ໃຫ້ແພດໝໍ ແມ່ນສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຢູ່ຈຸດດັ່ງກ່າວໄດ້.ເວລາມາຮັບການສັກວັກຊີນ ກະລຸນາກ໋ອບປີ້ເອົາ ບັດປະຈໍາໂຕ, ສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື ປຶ້ມຜ່ານແດນ ( Passport) ຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ ມາດ້ວຍ.

ສົນໃຈຢາກຮູ້ຫຼາຍລະອຽດ ແລະ ສະຖານທີ່ພີ່ມຕື່ມ ໂທສອບຖາມສາຍດ່ວນ: 1628

About admin

Check Also

ຖ້າທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດເດັດຂາດ

ນັບແຕ່ວຫນທີ່ 2/10/2011 ເປັນຕົ້ນໄປ ທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມານຕະຫຼາດເດັດຂາດ ສະບາຍດີ ລຸກຄ້າທຸກທາ່ນທີຈະເຂົ້າມາຈັບຈາ່ຍໃຊ້ສອຍຢູ່ຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງຂອງພວກເຮົາ .. ທາງຕະຫຼາດ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານຊາບວ່າ :ນັບແຕ່ວັນທີ 2/10/21 ເປັນຕົ້ນໄປແມ່ນໃຫ້ລຸກຄ້າແຈ້ງໄບສັກວັກຊິນ ຫຼື ຮູບຖາຍບັດໃຫ້ພະນັກງານທາງເຂົ້າກອ່ນຈະເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.