ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຄົນຈີນ ບໍ່ໄວ້ໃຈໝໍລາວ ບໍ່ໄວ້ໃຈຄົນລາວ

ບໍ່ໄວ້ໃຈໝໍລາວ ບໍ່ໄວ້ໃຈຄົນລາວ

ແລ້ວມາໂຮງໝໍລາວເຮັດຫຍັງຖ້າສິຢ້ານປານນັ້ນ

ແຖມຜ້າປິດປາກກະບໍ່ໃສ່ ….

ມີິຄິຼບ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button