ແຈ້ງການ

ແຈ້ງການໂຈະຊົ່ວຄາວຕະຫລາດໜອງຈັນ (ຂົວດິນ)

ສຳລັບການຄ້າຂາຍພືດຜັກໝາກໄມ້ໃນຕອນເຊົ້າ

ໂຈະຊົ່ວຄາວ ຕະຫລາດຫນອງຈັນປິດສໍາລັບການຄ້າຂາຍພືດຜັກຕອນເຊົ້າ ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກບໍລິເວນຕະຫລາດ ເວລາ 5 ໂມງ 30 ນາທີ ຫາ 8 ໂມງ 30 ນາທີ

ເປີດປົກກະຕິສໍາລັບການຄ້າຂາຍຕາມຫ້າງຮ້ານ ເວລາ 8 ໂມງ 30 ນາທີ (ເຊົ້າ) ຫາ 5 ໂມງ 30 ນາທີ (ແລງ) ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2021 ຈົນກວ່າສະພາບໂຄວິດໃນນະຄອນຫລວງຈະຜ່ອນຄາຍລົງ,

ກ່ອນຈະເປີດແມ່ນຈະແຈ້ງຄືນ ພ້ອມມາດຕະການຕ່າງໆ ແຈ້ງການເລກທີ 0605/ອຄ.ພນ.ຄພນ ວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2021

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button