Breaking News

ແຈ້ງການໂຈະຊົ່ວຄາວຕະຫລາດໜອງຈັນ (ຂົວດິນ)

ສຳລັບການຄ້າຂາຍພືດຜັກໝາກໄມ້ໃນຕອນເຊົ້າ

ໂຈະຊົ່ວຄາວ ຕະຫລາດຫນອງຈັນປິດສໍາລັບການຄ້າຂາຍພືດຜັກຕອນເຊົ້າ ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກບໍລິເວນຕະຫລາດ ເວລາ 5 ໂມງ 30 ນາທີ ຫາ 8 ໂມງ 30 ນາທີ

ເປີດປົກກະຕິສໍາລັບການຄ້າຂາຍຕາມຫ້າງຮ້ານ ເວລາ 8 ໂມງ 30 ນາທີ (ເຊົ້າ) ຫາ 5 ໂມງ 30 ນາທີ (ແລງ) ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2021 ຈົນກວ່າສະພາບໂຄວິດໃນນະຄອນຫລວງຈະຜ່ອນຄາຍລົງ,

ກ່ອນຈະເປີດແມ່ນຈະແຈ້ງຄືນ ພ້ອມມາດຕະການຕ່າງໆ ແຈ້ງການເລກທີ 0605/ອຄ.ພນ.ຄພນ ວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2021

About admin

Check Also

ຖ້າທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດເດັດຂາດ

ນັບແຕ່ວຫນທີ່ 2/10/2011 ເປັນຕົ້ນໄປ ທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມານຕະຫຼາດເດັດຂາດ ສະບາຍດີ ລຸກຄ້າທຸກທາ່ນທີຈະເຂົ້າມາຈັບຈາ່ຍໃຊ້ສອຍຢູ່ຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງຂອງພວກເຮົາ .. ທາງຕະຫຼາດ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານຊາບວ່າ :ນັບແຕ່ວັນທີ 2/10/21 ເປັນຕົ້ນໄປແມ່ນໃຫ້ລຸກຄ້າແຈ້ງໄບສັກວັກຊິນ ຫຼື ຮູບຖາຍບັດໃຫ້ພະນັກງານທາງເຂົ້າກອ່ນຈະເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *