ແຈ້ງການ

ແຈ້ງການ: ສະບາຍດີຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນເທິງທາງດ່ວນ

ແຈ້ງການ:ສະບາຍດີຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ທະໜົນເທິງທາງດ່ວນ, ນັບແຕ່ວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2021 ຫາ ຕົ້ນເດືອນ ມີຖຸນາ,

ປະຕູໂຂງຢູ່ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ຈະໄດ້ທໍາການຮື້ຖອນອຸປະກອນກໍ່ສ້າງອອກ ແລະ ການກໍ່ສ້າງທີ່ພາກສະໜາມແມ່ນຈະນໍາໃຊ້ຮູບແບບເຄີ່ງ ເປີດ-ປິດ ເສັ້ນທາງ.

ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງພະນັກງານຄຸ້ມຄອງພາກສະໜາມ, ພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວໃນການຂັບຂີ່ ແລະ ຕ້ອງຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button