ແຈ້ງການ: ສະບາຍດີຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນເທິງທາງດ່ວນ

ແຈ້ງການ:ສະບາຍດີຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ທະໜົນເທິງທາງດ່ວນ, ນັບແຕ່ວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2021 ຫາ ຕົ້ນເດືອນ ມີຖຸນາ,

ປະຕູໂຂງຢູ່ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ຈະໄດ້ທໍາການຮື້ຖອນອຸປະກອນກໍ່ສ້າງອອກ ແລະ ການກໍ່ສ້າງທີ່ພາກສະໜາມແມ່ນຈະນໍາໃຊ້ຮູບແບບເຄີ່ງ ເປີດ-ປິດ ເສັ້ນທາງ.

ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງພະນັກງານຄຸ້ມຄອງພາກສະໜາມ, ພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວໃນການຂັບຂີ່ ແລະ ຕ້ອງຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກ.

About admin

Check Also

ຖ້າທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດເດັດຂາດ

ນັບແຕ່ວຫນທີ່ 2/10/2011 ເປັນຕົ້ນໄປ ທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມານຕະຫຼາດເດັດຂາດ ສະບາຍດີ ລຸກຄ້າທຸກທາ່ນທີຈະເຂົ້າມາຈັບຈາ່ຍໃຊ້ສອຍຢູ່ຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງຂອງພວກເຮົາ .. ທາງຕະຫຼາດ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານຊາບວ່າ :ນັບແຕ່ວັນທີ 2/10/21 ເປັນຕົ້ນໄປແມ່ນໃຫ້ລຸກຄ້າແຈ້ງໄບສັກວັກຊິນ ຫຼື ຮູບຖາຍບັດໃຫ້ພະນັກງານທາງເຂົ້າກອ່ນຈະເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.