ເຕືອນໄພ

🔥 ສະຖານທີ່ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຜູ້ຕິດເຊື້ອ 12 ຄົນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເດີນທາງໄປ

ສະຖານທີ່ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຜູ້ຕິດເຊື້ອ 12 ຄົນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເດີນທາງໄປ, ລາຍງານໂດຍຄະນະສະເພາະກິດ ວັນທີ 01.06.2021

ລາຍງານໂດຍຄະນະສະເພາະກິດ ວັນທີ 01.06.2021

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button