Breaking News

ດ່ວນ​ ແຊຣ໌ຕໍ່ໆ ຢູນີເທວ ຕ້ອງການພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜງ

ປະກາດຮັບສະຫມັກພະນັກງານ ບໍລິສັດ ສະຕຣາ ໂທລະຄົມ (UNITEL) ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບພະນັກງານ 06 ຕໍາແຫນ່ງດັ່ງນີ້: ຕ້ອງການຮັບສະຫມັກ ພະນັກງານ ສັນຍາຈ້າງ ສູນບໍລິການ-ຮັກສາລູກຄ້າ : ເຂົ້າເຮັດວຽກໃນຕໍາແຫນ່ງງານ ສັນຍາ : ຈ້າງ Callcenter ຮັບສາຍສະຫນອງຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການ ຂອງ Unitel ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.

1. ຮັບສາຍພາສາມົ້ງ 2 ຕໍາແຫນ່ງ. 2. ຮັບສາຍພາສາລາວ 3 ຕໍາແຫນ່ງ.

3. ຮັບສາຍພາສາຫວຽດນາມ 1 ຕໍາແຫນ່ງ. 1. ເງື່ອນໄຂໂດຍລວມ.

1. ເພດຊາຍ-ຍິງ ອາຍຸ 20-30 ປີ. 2. ລະດັບການສຶກສາຈົບ ຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາຕຣີ ສາຂາວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ໂທລະຄົມ ຫຼື ດ້ານວິຊາ :

ສະເພາະໃດຫນຶ່ງ. 3. ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ 2 ພາສາຂື້ນໄປຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ພາສາມົ້ງ, ອັງກິດ ຫຼື :

ຫວຽດນາມ… 4. ມີຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພີວເຕີໄດ້ດີ, ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບ: ດ້ານ Telecom, ດ້ານ : – ວຽກງານການຕະຫຼາດ ແລະ ບໍລິການ 5. ມີມະນຸດສໍາພັນດີ, ມີແນວຄິດຫຼັກຫມັ້ນດີ, ມີໃຈມັກ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນວຽກງານ, ເປັນຄົນມັກຊອກຮູ້ :

ຮ່ໍາຮຽນ, ສາມາດເຮັດວຽກເປັນກະໄດ້, ເຮັດກະກາງຄືນໄດ້. 2. ນະໂຍບາຍ

• ໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການຝຶກອົບຮົມຍົກສູງຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາສະເພາະ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ • ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ອຸປະກອນການເຮັດວຽກທີ່ຄຸນນະພາບ • ໄດ້ຮ່ວມງານກັບພະນັກງານວິຊາການທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດລະດັບສາກົນ

• ມີສະຫວັດດີການ ແລະ ເງິນເດືອນດີ ສະເລ່ຍ 200 $ – 260 $ 3. ເອກະສານສະຫມັກ: ໃບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກວຽກ (ຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ), ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ (ແບບເພົາ), ສໍາ : ເນົງສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈໍາຕົວ, ສໍາເນົາ ໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນ (ເອົາຂອງແທ້ມາຢັ້ງຢືນ ເວລາມາ

ຍື່ນເອກະສານ), ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ, ໃບແຈ້ງໂທດ, ໃບກວດສຸຂະພາບ, ໃບຜ່ານງານ : (ຖ້າມີ) ແລະ ຮູບ 3×4 ຈານວນ 02 ໃບ. ສົນໃຈຕິດຕໍ່ສົ່ງເອກະສານສະຫມັກໄດ້ທີ່: ທາງ Web: littp://recruitillent.unitel.com.la ຫຼື : Unitel.hr@unitel.com.la ບໍລິສັດ ສະຕຣາ ໂທລະຄົມ, ຖະຫນົນຫນອງບອນ, ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊ : ເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເບີໂທ: 030999199 ໃນໂມງລັດຖະການ.

– ເລີ້ມຮັບຄໍາຮ້ອງ ແຕ່ມື້ນີ້ ເຖິງວັນທີ 15/07/2021.

About admin

Check Also

ດ່ວນໆ ຕ້ອງການກຳມະກອນຕຳດິນ ຈຳນວນ 20 ຄົນ

ດ່ວນໆ……..ຕ້ອງການກຳມະກອນຕຳດິນ ຈຳນວນ 20 ຄົນ, ທາງບໍລິສັດໄລ່ເງິນເປັນເດືອນໃຫ້, ເງິນເດືອນໆ3 000 000 ກີບ (ບໍ່ວ່າຈະມີວຽກເຮັດຫລືບໍ່ມີວຽກເຮັດກໍ່ໄລ່ໃຫ້ເຕັມ) ກິນຂື້ນກັບໂຕເອງ ຢູ່ຂື້ນກັບບໍລິສັດ(ຫ້ອງນອນມີແອພ້ອມ) ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ ບ້ານໂນນສະອາດ(ເຂດດົງໝາກຄາຍ) ເມືອງໄຊທານີ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *