ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຂ່າວດ່ວນ ແຊຣ໌ຕໍ່ໆ ພໍ່ແມ່ໃຈດຳ ເອົາລູກໄປຖີ້ມແລ້ວຫນີ

ພໍ່ແມ່ໃຈດຳເອົາລູກໄປຖີ້ມແລ້ວຫນີ ແລະ ມີຄົນຫວງດໃຈດີນຳສົງ່ງ

ໂຮງຫນໍແຕ່ຕອນນີ້ເດັກນ້ອຍໃດ້ເສຍຊິວິດລົງເດີ້ຫນ້າ

ສົ່ງສານເດພີ້ ແລະ ທາງທີມຄຳຫມິວມາເກັບສົບຍັງບໍຮູ້ສິໃປຜັງຍູ່ໃສ19/7/2021

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button