Breaking News

ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ຣັດເຊຍ ລວມໄດ້ 27.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ຣັດເຊຍ ລວມໄດ້ 27.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ຣັດເຊຍ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດພັດທະນາແລ້ວ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການໃຫ້ສິດທິພິເສດທາງການຄ້າແບບທົ່ວໄປ (GSP) ແກ່ປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ແລະ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາ (UNCTAD) ນັບແຕ່ປີ 1992 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງມີທັງໝົດ 147 ປະເທດ/ອານາເຂດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກລະບົບສິດທິພິເສດຂອງລັດເຊຍ. ເຊິ່ງໄດ້ມີສິດທິພິເສດສຳລັບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (Special preferential treatment for LDCs) ເປັນສິດທິພິເສດທີ່ໃຫ້ແກ່ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ 49 ປະເທດ ໂດຍການຍົກເວັ້ນອັດຕາພາສີ ຊຶ່ງກວມເອົາສິນຄ້າປະມານ 2,800 ລາຍການ (ລະຫັດພາສີໃນລະດັບ 10 ຕົວເລກ) ມີດັ່ງນີ້:

ສິນຄ້າກະສິກໍາມີ ໝວດ 02 (ຊີ້ນສັດ), ໝວດ 15 (ນໍ້າມັນພືດ ແລະ ສັດ), ໝວດ 16 (ອາຫານ) ແລະ ໝວດ 20 (ສິ່ງປຸງແຕ່ງຈາກພືດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້) ແລະ ອື່ນໆ. ສິນຄ້າອຸດສາຫະກໍາມີ: ໝວດ 25 (ເກືອ), ໝວດ 33 (ເຄື່ອງສໍາອາງ), ໝວດ 40 (ຢາງ), ໝວດ 44 (ໄມ້), ໝວດ 94 (ເຄື່ອງເຟີນີເຈີ) ແລະ ອື່ນໆ.

ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມານີ້ (2017 ເຖິງ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021) ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ຣັດເຊຍແມ່ນມີປະມານ 27.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.ໃນນັ້ນ, ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີປະມານ 23.3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມູນຄ່າການສົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ໄປ ຣັດເຊຍ ແມ່ນມີປະມານ 4.2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີບ, ກະລຸນາກົດ: https://www.laotradeportal.com/index.php?r=site/display&id=2332

ຂໍ້ມູນຈາກ

About admin

Check Also

ຊ່ວຍແຊຣ໌ ອີຕົນເດ້ ວອນຜູ້ໃຈບຸນຊ່ວຍເຫຼືອເດີ

🙏🏻ຄຳວ່າແມ່ຍອມທົນຍອມຕາຍຍອມອົດເພາະບໍ່ຢາກເປັນພາລະໃຫ້ລູກຫຼານ ຄຳນີ້ມີຢູ່ຈີ່ງ ..​ ວອນເຫັນໃຈຊ່ວຍແມ່ນາງໄກດ້ວຍເທີດ ເພື່ອຊື້ຢາແລະອາຫານ ເພັມເພີດຄົນລະເລັກນ້ອຍ ວອນຜູ້ໃຈດີຊ່ວຍຜູ້10-20ພໍໄດ້ປະທັງຊີວີດກ່ອນແມ່ຈະໝົດລົມຫາຍໃຈດ້ວຍເທີດຜູ້ປ່ວຍຊື່ແມ່ຕື ຢູ່ບ້ານໂພນງາມ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ …​ …​ ເກີດອຸບັດຕິເຫດຂີ່ລົດຕຳງົວ ເມືອຫຼາຍເດືອນກ່ອນ ເຈັບສາຫັດ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *