Breaking News

ຂ່າວດ່ວນ ແຊຣ໌ຕໍ່ໆ ເທິຢູ່ນາ​ ອອກຊີ້ແຈງ​ຄວາມຈິງແລ້ວ

ເທິຢູ່ນາ​ຊີ້ແຈງ​ຄວາມຈິງກໍລະນີທີ່ີ່ີ່ີ່ີ່ງຽບຫາຍໄປ ຍ້ອນຕົນມີວຽກຫຼາຍ

ຂໍໍໃຫ້ທຸກຄົນ​ເຂົ້າໃ​ຈ ເທີຢູນາບໍ່ໄດ້ຖຶກຈັບຕາມທີ່ເປັນຂ່າວ

ຊົມຄລິບ

About admin

Check Also

ປະຈຸບັນມີຜູ້ມາຖອນໄປແລ້ວ 260ຄົນ

ປະຈຸບັນມີຜູ້ມາຖອນໄປແລ້ວ 260ຄົນ ແລະ ຍັງຈຳນວນ 60 ຄົນ ແມ່ນບໍ່ຕ້ອງການຖອນຈະລໍຖ້າການຈັດສົ່ງໄປເຮັດວຽກໃນລະດູການໜ້າ. ເມື່ອຫຼາຍເດືອນຜ່ານມາ ກະແສການໄປເຮັດວຽດຢູ່ເກົາຫຼີ ມາແຮງ ແລະບໍລິສັດສະຫວັນຈັດຫາງານກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນສອງບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດການສັງຄົມ ເພື່ອຈັດສົ່ງແຮງງານໄປເກົາຫຼີ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບເອົາຄົນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ເຂົ້າມາສະໝັກ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.