Breaking News

ຊົມເຊີຍ ໝໍເກັ່ງຫລາຍເດີ ແມ່ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ຜ່າ ຕັ ດ ເກີ ດ ລູ ກ ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ

ໃນວັນທີ 4/8/2021 ສູນປີ່ນປົວກໍລະນີຕິດເຊື້ອ ໂຮງໝໍເມືອງໂພນທອງ ໄດ້ສຳເລັດການຜ່າຕັດເກີດລູກ( Cesarean section )

ຄົນເຈັບ COVID positive ຍ້ອນທ່າສະເໜີຜິດປົກກະຕິ. ເດັກເກີດເພດຊາຍ 3300 ກຣາມ ປອດໄພທັງແມ່ ແລະ ເດັກ. ທີມທ່ານຫມໍຜ່າຕັດນໍາໂດຍ ດຣ ຄຳຮູ້ ຄຳຜາສຸກ,

ດຣ ສອນພະຈັນ ຊ່ຽວຊານ ປະສູດ-ພະຍາດຍິງ ; ດຣ ກູເຫວດ ວົງເພີງເເພງ ແພດຊ່ຽວຊານພາຍນອກ ; ດຣ ຄຳຜົງ ແພດຊ່ຽວຊານວາງຢາສະຫຼົບ ; ພປຕ ພູສີນ ສີປະກາຍຄຳ ; ພບ ສຸກສະຫວັນ ສີລິວັນ ; ພບ ວາດສະໜາ ປັດຊາວົງ ; ພບ ອານຸລັກ ໄຊຍະສິດ.

ຂໍຊົມເຊີຍຜົນສຳເລັດ. ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ທຸກໆທ່ານ.

ສຳລັບແມ່ຍິງຖືພາທັງໝົດຢູ່ສູນໂພນທອງມີ 25 ກໍລະນີ

ແມ່ຍິງຖືພາທີ່ຕິດເຊື້ອມີ 20 ກໍລະນີໃດ້ເກີດທໍາມະຊາດແລ້ວ 4 ກໍລະນີ
ໃດ້ຜ່າຕັດເກີດລູກ 1 ກໍລະນີ

ແມ່ຍິງຖືພາເປັນແຮງງານກັກໂຕທີ່ບໍ່ທັນຕິດເຊື້ອ ທີ່ແມ່ນກຸ່ມສ່ຽງ . ມີ 5 ກໍລະນີ
ໄດ້ເກີດລູກທຳມະຊາດ 1 ກໍລະນີ ໄດ້ຜ່າຕັດເກີດລູກ 1 ກໍລະນີ

ເດັກຫລັງເກີດທຸກຄົນແມ່ນໃດ້ໃຫ້ຢູ່ນໍາແມ່ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ກິນນົມແມ່. ເດັກເກິດມາຈະໄດ້ເກັບໂຕຢ່າງພາຍໃນ 24 ຊມ ແລະ ມື້ທີ 14 ໃນໄລຍະຕິດຕາມຜ່ານມາຍັງບໍ່ພົບວ່າມີເດັກຕິດເຊື້ອຈາກແມ່.

ໂດຍ : ດຣ ຄຳພະສຸກ ບົວເຄນ

About admin

Check Also

ເຂົ້າໃຈແຕ່ລະຝ່າຍເດີ ສະຫລຸບກະຄືກິນຕາມງົບ ງົບນ້ອຍກິນຮ້ານທົ່ວໄປ ງົບຫຼາຍເຂົ້າຮ້ານຫລູ ແລ້ວຫ້າມຈົ່ມວ່າລາຄາແພງ ຈົບຂ່າວ

ເຫັນດຣາມາໃນໂພສເລື່ອງລາຄາອາຫານໃນຫລວງພະບາງ. ເລີຍຢາກມາໂພສ.ຫລວງພະບາງມີຫລາຍຮ້ານຫລາຍລະດັບໃຫ້ເລືອກກິນ.ຍົກຕົວຢ່າງ. ຕຳຫມາກຫຸ່ງ.ຮ້ານນ້ອຍແຄມທາງ (ເຈົ້າຂອງເຮັດອງ.ບໍ່ມີພະນັກງານຫລືບໍ່ມີຄ່າເຊົ່າ.ລາຄາ 10 000 ຫາ 20 000ກີບ.ຮ້າຮ້ານອາຫານລະດັບ ກາງ ປະມານ 35000ຫາ 50 000ກີບ.ເນືອງຈາກເມືອງນີ້ເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວ. ການມີຮ້ານຫລູໂຮງແຮມຫລູເພື່ອຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຫລາຍລະດັບມີຄວາມຈຳເປັນຫລາຍ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.