Breaking News

ແຈ້ງການທຶນການສຶກສາ ໄປ ຮຽ ນ ຕໍ່ ສປ ຈີນ

ແຈ້ງການທຶນການສຶກສາໄປຮຽນຕໍ່ສປຈີນຈາກພະແນກສຶກສາແລະກິລາແຂວງໄຊຍະບູລີ ສາຂາການຮຽນຊັ້ນປະລີນຍາຕີ:

1.ການຢາ(ຟຣິຄ່າຮຽນຄ່າຫໍຈົນຈົບ,ເບ້ຍລ້ຽງ500ຢວນ/ເດືອນ)

2.ເສດຖະສາດ(ຟຣິຄ່າຮຽນຄ່າຫໍຈົນຈົບ,ເບ້ຍລ້ຽງ300ຢວນ/ເດືອນ)

3.ບໍລິຫານການເງິນ(ຟຣິຄ່າຮຽນຄ່າຫໍຈົນຈົບ,ເບ້ຍລ້ຽງ300ຢວນ/ເດືອນ)

4.ອັກສອນສາດພາສາຈີນ(ຟຣິຄ່າຮຽນຄ່າຫໍຈົນຈົບ,ເບ້ຍລ້ຽງ300ຢວນ/ເດືອນ)

5.ວິທະຍາສາດຄອມພີວເຕີ(ຟຣິຄ່າຮຽນຄ່າຫໍຈົນຈົບ,ເບ້ຍລ້ຽງ300ຢວນ/ເດືອນ)

6.software (ຟຣິຄ່າຮຽນຄ່າຫໍຈົນຈົບ,ເບ້ຍລ້ຽງ300ຢວນ/ເດືອນ)

ສາຂາການຮຽນຊັ້ນສູງ:

ມີ58ສາຂາຮຽນ(ຟຣີຄ່າຮຽນຄ່າຫໍ, ລາງວັນການຮຽນໄດ້ສູງສຸດ5000ຢວນ/ປີ)ລາຍລະອຽດອີງຕາມຮູບດັ່ງລຸ່ມນີ້.

ເອກະສານສະໝັກທຶນ:

1.passport

2.ໃບປະກາດມ7ຫຼືໃບຢັ້ງຢືນກຳລັງມ7ຈາກໂຮງຮຽນ

3.ໃບຄະແນນມ7ຫຼືໃບຢັ້ງຢືນຄະແນນມ5ມ6ມ7(ມີຟອມໃຫ້)

4.ໃບກວດສຸຂະພາບ(ມີຟອມໃຫ້)

5.ໃບແຈ້ງໂທດພາສາອັງກິດ

6.ຮູບ3*4

ສົນໃຈແຊັດຫາວອດແອັບ 02055635852

ສົນໃຈໂທຫາ0305060006.

About admin

Check Also

ປະຈຸບັນມີຜູ້ມາຖອນໄປແລ້ວ 260ຄົນ

ປະຈຸບັນມີຜູ້ມາຖອນໄປແລ້ວ 260ຄົນ ແລະ ຍັງຈຳນວນ 60 ຄົນ ແມ່ນບໍ່ຕ້ອງການຖອນຈະລໍຖ້າການຈັດສົ່ງໄປເຮັດວຽກໃນລະດູການໜ້າ. ເມື່ອຫຼາຍເດືອນຜ່ານມາ ກະແສການໄປເຮັດວຽດຢູ່ເກົາຫຼີ ມາແຮງ ແລະບໍລິສັດສະຫວັນຈັດຫາງານກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນສອງບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດການສັງຄົມ ເພື່ອຈັດສົ່ງແຮງງານໄປເກົາຫຼີ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບເອົາຄົນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ເຂົ້າມາສະໝັກ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.