ແຈ້ງການ

ດ່ວນແຊຕໍ່ ນະຄອນ ໄກ ສອນ ພົ ມ ວິ ຫ ານ ປິ ດ ລັ ອກ ດ າ ວ

ແຈ້ງການດ່ວນ ຄຳສັ່ງຂອງທ່ານເຈົ້ານະຄອນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ວ່າດ້ວຍການປິດ(LOOk down) ນະຄອນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ 9-23ສິງຫາ 2021,

ລາຍລະອຽດຂໍໃຫ້ອ່ານແຈ້ງການດ້ານລຸ່ມ.

ແຈ້ງການດ່ວນ ຄຳສັ່ງຂອງທ່ານເຈົ້ານະຄອນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ວ່າດ້ວຍການປິດ(LOOk down) ນະຄອນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ 9-23ສິງຫາ 2021,ລາຍລະອຽດ​ຂໍໃຫ້ອ່ານແຈ້ງການ​ດ້ານ​ລຸ່ມ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button