Breaking News

10. ເຫດຜົນທີ່ ຄວນ ເລີກກັບເຂົາຊະ !

  1. ເຈົ້າຍາກໃຫ້ເຂົາ ‘’ປ່ຽນແປງ’’ທຸກຢ່າງທີ່ເຂົາເປັນ
  2. ເຂົາບໍ່ໄດ້ມັກຮັກເຈົ້າໃນແບບທີ່ເຈົ້າເປັນຕົວຂອງເຈົ້າເອງ
  3. ຜິດກັນຕະຫຼອດແຕ່ຄວາມຮັກບໍ່ໄດ້ຫອມຫວານຂື້ນ
  4. ເຂົາເຫັນແກ່ໂຕແລະ ບໍ່ເຄີຍແຄເຈົ້າຫລາຍພ
  5. ເຈົ້າບໍ່ໄວ້ໃຈເຂົາເລີຍແລະ ມີຄວາມຮູ້ສືກວ່າເຂົາບໍ່ໄດ້ຈີງຈັງກັບເຈົ້າເລີຍ
  6. ເຂົາບໍ່ຍອມເສຍສະຫລະໃນສີ່ງທີ່ເຈົ້າຍອມເສີຍສະຫລະເພື່ອເຂົາໄດ້
  7. ມີມຸມມອງຕ່າງກັນແທບທຸກເລື່ອງທີ່ເວົ້າຈາກັນ
  8. ເຂົາບໍ່ເຄີຍພະຍາຍາມເປັນຄົນທີ່ດີຂື້ນເພື່ອເຈົ້າ
  9. ເຈົ້າຮູ້ສືກເມື່ອຫຼາຍກ່ອນຜ່ອນຄາຍເວລາຢູ່ກັບເຂົາ
  10. ເຂົາບໍ່ຍ້ານທີ່ຈະເສຍເຈົ້າໄປເພາະເຈົ້າບໍ່ສຳຄັນຫຼາຍພໍ

ເຫດຜົນທີ່ຮອດເວລາເລີກກັບເຂົາເພາະເຈົ້າຮັກເຂົາຫຼາຍກ່ວາຮັກໂຕເອງແຕ່ເຂົາ…ບໍ່ແມ່ນ!

About admin

Check Also

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ

ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ ກໍຄື คือ “Kakeibo” (ຄະເຄໂບະ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *