Breaking News

ໂຊກຄືແຮງແທ້ ຖືກຄັກຖືກແນ່ ຖືກຈົນ ເກືອບ 1000 ລ້ານ

ໂຊກຂອງແທ້ ຖືກຄັກຖືກແນ່ ຖືກຈົນ ເກືອບ 1000 ລ້ານ

6 ໂຕ = 800 ລ້ານ

5 ໂຕ = 80 ລ້ານ

4 ໂຕ = 100 ລ້ານ

3 ໂຕ= 5 ລ້ານ

2 ໂຕ = 6 ແສນ

ລວມ = 985,600,000 ກີບ

…​

ຄືມາໂຊກແທ້ໂຊກວ່າແທ້ ສະອອນເດ້💵💰👍👍👍ຂໍໃຫ້ ທຸກຄົນໂຊກຫມານ ຄືເພິ່ນເດີ

…​

ຂໍ້ມູນຈາກ

About admin

Check Also

ຂໍໃຫ້​ຂັ້ນເທິງ​ຊ່ວຍແກ້ໄຂ, ບໍລິສັດ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫລັກ ລະເມີດເຂົ້າໄປຂຸດສວນໄຮ່ປະຊາຊົນ..

ຈາກເຟສ Ais Haw Niam Ny ໄລ້ສົດ: ທີ່ແຂວງໄຊສົມບູນ ເປັນຕາອີ່ຕົນປະຊາຊົນເດ້ເນາະ ຢ່າງໜ້ອຍກໍ່ຕ້ອງຊົດເຊີຍ ຄ່າແຮງງານໃຫ້ ຊິໃຫ້ປະຊາຊົນໄປຢູ່ໃສ ເຮັດຫຍັງສວນມັນຕົ້ນ ໜາກກຽ້ງກໍ່ຖຶກບໍລິສັດຂູດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໄປໝົດ ຊິກິນຫຍັງບາດນີ້ … …

Leave a Reply

Your email address will not be published.