ຂ່າວທົ່ວໄປ

ໂຊກຄືແຮງແທ້ ຖືກຄັກຖືກແນ່ ຖືກຈົນ ເກືອບ 1000 ລ້ານ

ໂຊກຂອງແທ້ ຖືກຄັກຖືກແນ່ ຖືກຈົນ ເກືອບ 1000 ລ້ານ

6 ໂຕ = 800 ລ້ານ

5 ໂຕ = 80 ລ້ານ

4 ໂຕ = 100 ລ້ານ

3 ໂຕ= 5 ລ້ານ

2 ໂຕ = 6 ແສນ

ລວມ = 985,600,000 ກີບ

…​

ຄືມາໂຊກແທ້ໂຊກວ່າແທ້ ສະອອນເດ້💵💰👍👍👍ຂໍໃຫ້ ທຸກຄົນໂຊກຫມານ ຄືເພິ່ນເດີ

…​

ຂໍ້ມູນຈາກ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button