Breaking News

ອ່ານເລີຍ ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄ່າດອງ ຫຼື ບໍ່?ຄຳຖາມທີ່ກຳລັງເປັນທີ່ຖົກຖຽງກັນ

ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄ່າດອງ ຫຼື ບໍ່?ຄຳຖາມທີ່ກຳລັງເປັນທີ່ຖົກຖຽງກັນໃນໄລຍະນີ້ທັງໃນປະເທດເຮົາ ແລະ ປະເທດເພື່ອນບ້ານ.

ອິງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ເຮົາແລ້ວແມ່ນກົດໝາຍບໍ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ເປັນລັກຊະນະບັງຄັບໃຫ້ຕ້ອງມີຄ່າດອງ ແຕ່ກົດໝາຍໄດ້ປູທາງໃຫ້ພໍ່ແມ່ເຖົ້າແກ່ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງຂອງທັງສອງຝ່າຍຕົກລົງກັນເອົາເອງ (ອ້າງອິງ: ມາດຕາ 147, ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ).

ສຳລັບຄ່າດອງນັ້ນຖືວ່າເປັນຮີດຄອງປະເພນີທີ່ບັນພະບູລຸດຂອງພວກເຮົາປະຕິບັດກັນມາແຕ່ດັ້ງເດີມ ເຊິ່ງສະໄໝແຕ່ກີ້ແມ່ນເພິ່ນຖືວ່າຄ່າດອງນັ້ນເປັນຄ່ານໍ້ານົມຂອງພໍ່ແມ່ຝ່າຍຍິງທີ່ຝ່າຍຊາຍຕ້ອງຈ່າຍເພື່ອແລກກັບການທີ່ເອົາຝ່າຍຍິງມາຢູ່ນຳຕົນ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ເມຍຮັບໃຊ້ບົວລະບັດຜົວຕາມວິຖີດັ້ງເດີມ.

ຍ້ອນມີການຈ່າຍຄ່າດອງເພື່ອເອົາຝ່າຍຍິງມາເປັນເມຍ ຈຶ່ງເກີດມີກຸ່ມຄົນຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ສ້າງແນວຄິດວ່າການຈ່າຍຄ່າດອງແມ່ນເພື່ອເປັນການແລກເອົາຜູ້ຍິງມາຮັບໃຊ້ບົວລະບັດຜົວ ແລະ ແນ່ນອນວ່າເມື່ອມີການຄິດແບບນັ້ນຈຶ່ງເກີດໃຫ້ມີຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນລະຫວ່າງຜົວ ແລະ ເມຍໃນເວລາຢູ່ກັນເປັນຄອບຄົວ. ຄົງປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວໂດຍສະເພາະພໍ່ແມ່ຝ່າຍຊາຍມັກຈະຄິດວ່າແຕ່ງເອົາລູກໄພ້ເພື່ອມາຮັບໃຊ້ລູກຊາຍຕົນ ດັ່ງນັ້ນເມື່ອແຕ່ງມາແລ້ວຫາກຝ່າຍຍິງບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ບົວລະບັດຜົວ ຫຼື ບໍ່ດຸໝັ່ນໃນການເຮັດວຽກເຮືອນວຽກຊານແລ້ວ ຝ່າຍພໍ່ແມ່ຜົວຍ່ອມຈະບໍ່ເພິ່ງພໍໃຈ.

ຖ້າໃຫ້ຕອບຄຳຖາມທີ່ວ່າ ຄວນມີຄ່າດອງ ຫຼື ບໍ່, ໂດຍອິງຕາມວິວັດທະນາການ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງສັງຄົມ ແລະ ໂລກຍຸກໃໝ່ ດັ່ງນັ້ນໃນນາມສ່ວນຕົວແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຫາກຕັດອອກຈາກລະບົບການແຕ່ງດອງໄດ້ກໍ່ຄົງຈະເປັນການດີ ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ວ່າ: ບໍ່ຢາກໃຫ້ມີຄ່າດອງມາເປັນຕົວວັດຄວາມຮັກຂອງສອງຝ່າຍ ແລະ ບໍ່ຢາກໃຫ້ມີີຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງຄິດວ່າແຕ່ງເອົາຝ່າຍໜຶ່ງເພື່ອມາຮັບໃຊ້ບົວລະບັດອີກຝ່າຍ.

ທີ່ມາ: Grandeur Law House – ທີມງານກົດໝາຍເພື່ອປະຊາຊົນ

About admin

Check Also

ຂໍໃຫ້​ຂັ້ນເທິງ​ຊ່ວຍແກ້ໄຂ, ບໍລິສັດ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫລັກ ລະເມີດເຂົ້າໄປຂຸດສວນໄຮ່ປະຊາຊົນ..

ຈາກເຟສ Ais Haw Niam Ny ໄລ້ສົດ: ທີ່ແຂວງໄຊສົມບູນ ເປັນຕາອີ່ຕົນປະຊາຊົນເດ້ເນາະ ຢ່າງໜ້ອຍກໍ່ຕ້ອງຊົດເຊີຍ ຄ່າແຮງງານໃຫ້ ຊິໃຫ້ປະຊາຊົນໄປຢູ່ໃສ ເຮັດຫຍັງສວນມັນຕົ້ນ ໜາກກຽ້ງກໍ່ຖຶກບໍລິສັດຂູດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໄປໝົດ ຊິກິນຫຍັງບາດນີ້ … …

Leave a Reply

Your email address will not be published.