Breaking News

ຢ່າຫາທຳ..!! ກິນຢາແກ້ໄຂ້ ຫຼັງສັກວັນຊິນ ຈົນໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍ

ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ: ໄປສັກວັກຊີນມາ ແຕ່ຫມໍກະໄດ້ແຈ້ງໄວ້ກ່ອນແລ້ວວ່າອາດຈະມີໄຂ້ ຕົກເດິກມາກະຮູ້ສຶກວ່າໂຕຮ້ອນໄຂ້ຫມົດຄືນ ຈົນຮອດຕອນແລງຂອງມື້ຕໍ່ມາໄຂ້ກະແຮງຂຶ້ນສູງກ່ອນເກົ່າຮູ້ສຶກໂຕຮ້ອນເຈັບຫົວເລີຍໄປຊື້ຢາລົດໄຂ້ມາກິນ ແຕ່ໄດ້ແຈ້ງໄປແລ້ວວ່າຫາກະໄປສັກວັກຊີນມາ ເພິ່ນກະເລີຍຈັດຢາມາໃຫ້.

ປະມານ 8 ໂມງ ກິນເຂົ້າກິນຢາ ຮູ້ສຶກຜື່ນຂຶ້ນ ກະບໍ່ໄດ້ຄິດຫຍັງເພາະເປັນເລື່ອງປົກຕິ ເພາະເປັນພູມແພ້ຢູ່ແລ້ວ ແພ້ອາຫານ ແພ້ອາກາດ ແພ້ (ຄົນຂອງເຈົ້າ) ກະກິນຢາແກ້ແພ້ໃສ່ຄິດວ່າສິເຊົາຄືທຸກເທື່ອ 30 ນາທີ ຜ່ານໄປກະຍັງບໍ່ເຊົາ ຈົນຮອດ 10 ໂມງ ຜື່ນຂຶ້ນກ່ອນເກົ່າຫນ້າແດງຕາແດງຫາຍໃຈບໍ່ອອກ

ໄປໂຮງຫມໍ ຫມໍບອກອາດຈະເປັນຍ້ອນຢາລົດໄຂ້ທີ່ກິນເຂົ້າໄປເພາະມັນແຮງ ຄົນທີ່ເປັນພູມແພ້ຢູ່ແລ້ວ ແຮງມີໂອກາດແພ້ຫຼາຍ ຫມໍກະໄດ້ໃຫ້ນໍ້າເກືອກັບຢາແກ້ແພ້ ເຫນືອສິ່ງອື່ນໃດກະຄືຫມໍງາມ ຂໍອະໄພໃນຄວາມເປັນຕາຢ້ານນີ້ (ຢ່າຫາທຳ)

ທີ່ມາ

About admin

Check Also

ຝົນຫນັກ ແຂວງພາກໃຕ້

ຝົນຫນັກ ແຂວງພາກໃຕ້. ໃນວັນທີ 9 ສິງຫາ 2022 ແຂວງພາກໃຕ້ ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກພະຍຸ ເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກຫນັກ. ນີ້ແມ່ນຂົວຫວ້ຍໝາກແງວ ເມືອງບາຈຽງ ແຂວງຈຳປາສັກ ທາງໄປ ແຂວງສາລະວັນ ນໍ້າໄຫລແຮງລົ້ນຂົວ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.