ຂ່າວທົ່ວໄປ

ແຕກອີກແລ້ວ ເລກ​6 ໂຕ 2 ຄົນ 800.000.000 ກີບ

ຄົນທີ່ 1

ແຕກອີກ 400.000.000 ກີບ

ຄົນທີ່ 2

ຫວຍດີຈິຕ້ອນອິນຊີ ນະຄອນຫຼວງ ເລກ3ຈຳໜ່າຍເລກ 6ໂຕ 5ໂຕ 4ໂຕ 3ໂຕ 2ໂຕ 1ໂຕ

ເລກອອກມື້ນີ້

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button