ແຈ້ງການ

ແຈ້ງການ ເປີດລົງທະບຽນສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຢູ່ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງຊາດ

🔥 ແຈ້ງການ: ການລົງທະບຽນເພື່ອຮັບສະໝັກສອບເສັງ ຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນສົກສຶກສາ 2021-2022 🔥 ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ຮອດວັນທີ 8 ກັນຍາ 2021 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ!

📍ລີ້ງການລົງທະບຽນ ອອນລາຍ: https://entrance.nuol.edu.la/

ໜ້າລົງທະບຽນ

📍ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: ຂ່າວສານ ມຊ NUoL News

ໃບແຈ້ງການ

ໝາຍເຫດ: ສຳລັບລີ້ງລົງທະບຽນອອນລາຍແມ່ນຈະເປີດຢ່າງເປັນທາງການໃນມື້ອື່ນ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button