Breaking News

ແຈ້ງການ ເປີດລົງທະບຽນສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຢູ່ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງຊາດ

🔥 ແຈ້ງການ: ການລົງທະບຽນເພື່ອຮັບສະໝັກສອບເສັງ ຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນສົກສຶກສາ 2021-2022 🔥 ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ຮອດວັນທີ 8 ກັນຍາ 2021 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ!

📍ລີ້ງການລົງທະບຽນ ອອນລາຍ: https://entrance.nuol.edu.la/

ໜ້າລົງທະບຽນ

📍ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: ຂ່າວສານ ມຊ NUoL News

ໃບແຈ້ງການ

ໝາຍເຫດ: ສຳລັບລີ້ງລົງທະບຽນອອນລາຍແມ່ນຈະເປີດຢ່າງເປັນທາງການໃນມື້ອື່ນ

About admin

Check Also

ຖ້າທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດເດັດຂາດ

ນັບແຕ່ວຫນທີ່ 2/10/2011 ເປັນຕົ້ນໄປ ທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມານຕະຫຼາດເດັດຂາດ ສະບາຍດີ ລຸກຄ້າທຸກທາ່ນທີຈະເຂົ້າມາຈັບຈາ່ຍໃຊ້ສອຍຢູ່ຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງຂອງພວກເຮົາ .. ທາງຕະຫຼາດ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານຊາບວ່າ :ນັບແຕ່ວັນທີ 2/10/21 ເປັນຕົ້ນໄປແມ່ນໃຫ້ລຸກຄ້າແຈ້ງໄບສັກວັກຊິນ ຫຼື ຮູບຖາຍບັດໃຫ້ພະນັກງານທາງເຂົ້າກອ່ນຈະເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.