Breaking News

ລາວປັບໃໝ້ຄົນໄທ 7 ຄົນ 14.000.000 ກີບ

ສົ່ງຕົວຊາວບ້ານເກັບເຫັດຄືນປະເທດໄທ!! 21/08/2021 ເຈົ້າໜ້າທີລາວ-ໄທ ຮັບ ມອບ ຄົນໄທ 7 ຄົນ

ທີ່ຫຼົງປ່າເຂົ້າໄປເກັບເຫັດເຖິງຝັ່ງລາວ ໂດຍທັງໝົດຖືກປັບໄຫມເປັນເງິນຄົນລະ 2 ລ້ານກີບ ຫຼືປະມານ 6,950 ບາດ

ທີ່ສຳຄັນບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນຄືຂ່າວກ່ອນໜ້າແຕ່ຢ່າງໃດ

TNN NEWS

ຊົມຄຼິບ

About admin

Check Also

ປະຈຸບັນມີຜູ້ມາຖອນໄປແລ້ວ 260ຄົນ

ປະຈຸບັນມີຜູ້ມາຖອນໄປແລ້ວ 260ຄົນ ແລະ ຍັງຈຳນວນ 60 ຄົນ ແມ່ນບໍ່ຕ້ອງການຖອນຈະລໍຖ້າການຈັດສົ່ງໄປເຮັດວຽກໃນລະດູການໜ້າ. ເມື່ອຫຼາຍເດືອນຜ່ານມາ ກະແສການໄປເຮັດວຽດຢູ່ເກົາຫຼີ ມາແຮງ ແລະບໍລິສັດສະຫວັນຈັດຫາງານກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນສອງບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດການສັງຄົມ ເພື່ອຈັດສົ່ງແຮງງານໄປເກົາຫຼີ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບເອົາຄົນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ເຂົ້າມາສະໝັກ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.