ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອໃນຊຸມຊົນ 5 ຕົນ

ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 5 ຕົນຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ວັນທີ 24 ສິງຫາ 2021

ສ່ວນປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນສອບຖາມ

ວັນທີ 24.08.2021 ສປປ ລາວ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ທັງໝົດ ຄົນ ພາຍໃນ 24 ຊມ

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຢ່າຖືເບົາເດີ້ ໄປໃສ່ມາໃສ່ຢ່າລືມປ້ອງກັນຕົວເອງແດ່ເດິ້

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button