Breaking News

4 ວິທີ​ທີ່​ຄວນ​ຮູ້​ ວິທີ​ແກ້​ເຕົາ​ລີດໄໝ້ ​!

ເຕົາ​ລີດ​ໄໝ້​ ແກ້​ດ້ວຍ​ 4 ສິ່ງ​ນີ້​:

ວິທີ​ທີ່​ 1

ສິ່ງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ກຽມ​

1. ເກືອ​

2. ແຜ່ນ​ໄມ້​

ວິທີ​ເຮັດ:​

1. ນຳ​ເອົາເກືອ​ວາງ​ເທິງ​ແຜ່ນ​ໄມ້​

2. ນຳ​ເຕົາ​ລີດ​ໄປ​ລີດ​ເທິງ​ເກືອຈົນກວ່າຄາບໄໝ້ທີ່​ຕິດ​ຕາມ​ ຮູເຕົາລີດໄອ​ນ້ຳ​ມັນ​ຫຼຸດ​ອອກ​ຈົນ​ໝົດ​

ວິທີ​ທີ່​ 2

ສິ່ງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ກຽມ​

1. ທຽນ​ໄຂ​

ວິທີ​ເຮັດ:​

1. ນຳ​ທຽນ​ໄຂ​ມາ​ຖູ​ກັບ​ເຕົາ​ລີດ​ຮ້ອນ​ໆ​

2. ຈາກ​ນັ້ນ​ເມື່ອທຽນ​ລະ​ລາຍ​ແລ້ວ​​ເຊັດ​ອອກ​ (ເຮັດໃຫ້​ເຕົາ​ລີດ​ ລີດ​ໄດ້​ລຽບ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ດ້ວຍ​)

ວິທີ​ທີ່​ 3

ສິ່ງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ກຽມ​

1. ໃບ​ຕອງ​

ວິທີ​ເຮັດ:

1. ນຳ​ເຕົາ​ລີດ​ໄປ​ລີດ​ເທິງ​ໃບ​ຕອງ​

2. ຖູ​ເຕົາ​ລີດ​ໄປ​ມາ​ຈົນ​ໃບ​ຕອງ​ເກືອບ​ໄໝ້​ (ເຮັດໃຫ້​ເຕົາ​ລີດ​ມື່ນ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ດ້ວຍ​)

ວິທີ​ທີ່ ​4

ສິ່ງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ກຽມ​

1. ຢາ​ຖູແຂ້ວ​

2. ຜ້າ​ຈຸ່ມນ້ຳ​

ວິທີ​ເຮັດ:

1. ນຳ​ຢາ​ຖູແຂ້ວ​ທາເທິງ​ເຕົາ​ລີດ​

2. ລໍຖ້າໃຫ້​ເຕົາ​ລີດ​ຮ້ອນ​ຈົນ​ຢາ​ຖູແຂ້ວ​ທີ່​ທາ​ໄວ້​ໄໝ້​

3. ຈາກ​ນັ້ນ​ລໍຖ້າ​ເຕົາ​ລີດ​ເຢັນ​

4. ນຳ​ຜ້າ​ຈຸ່ມນ້ຳ​ມາເຊັດ​ອອກ​

ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ອ່ານ​ແລ້ວ​ ໃຜ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ພັບບັນຫາ​ຢູ່​ ທີ່ເຕົາ​ລີດ​ມີ​ຮອຍ​ໄໝ້​ກໍ​ລອງ​ນຳ​ວິທີ​ຂ້າງ​ເທິງ​ໄປ​ເຮັດ​ຕາມ​ເບິ່ງ​ ມີ​ຕັ້ງ​ 4 ວິທີ​ກໍ​ລອງ​ເລືອກ​ໃຊ້​ຈັກ​ 1 ວິທີ ​ຫລື ​ຈະ​ທົດລອງ​ຫຼາຍ​ໆ​ວິທີ​ກໍ​ໄດ້​ ຈາກ​ນັ້ນ​ກໍ​ຖ້າ​ເບິ່ງ​ຜົນ​ຮັບ​ໄດ້​ເລີຍ​!!

About admin

Check Also

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ

ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ ກໍຄື คือ “Kakeibo” (ຄະເຄໂບະ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *