ແຈ້ງການ

ແຈ້ງການ​ລ໋ອກດາວ ເນື່ອງຈາກພົບຜູ້ ຕິ​ ດ​ ເ​ ຊື້້​ ອ ໃນຊຸມຊົນ

ດ່ວນ.. ຫຼວງພະບາງ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 2 ຄົນ

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ: ເພດຊາຍ ອາຍຸ 29 ປີ, ອາຊີບທະຫານ, ບ້ານໂຄມຂວາງ,​ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງເມືອງບາງ, ອາການສະແດງ, la, ເຈັບຄໍ Iດ້ສັກວັກຊິນຄົບແຕ່ເດືອນເມສາ.

ປະຫວັດການສໍາພັດ: ໄດ້ສໍາເລັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ມາຈາກແຂວງບໍ່ແກ້ວ
(ມາຮ່ວມງານສົ່ງສະການຢູ່ບ້ານນາຝາຍ, ເມືອງນານ)
ການເຄື່ອlຮວ: 12/8/2021 ່ເດີນທາງຈາກຫຼວງພະບາງ ແປເຮືອນດີ ຢູ່ບ້ານນາຝາຍ,ເມືອງນານ

ພັກເຊົາຢູ່ເຮືອນດີຈົນຮອດວັນທີ 18 | 18/8/2021 ເດີນທາງກັບມາບ້ານ ພັກຢູ່ເຮືອນ 19/8/2021 [ປເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການສານທະຫານພາກເຫນືອ 20/8/2021 ໂປເຮືອນຄົງເດືອນ ຢູ່ບ້ານພູຊ້າງຄໍາ 21/8/2021 0 ມັກຢູ່ເຮືອນ ເລີ່ມມີອາການໄຂ້, ເຈັບຄໍ | 22/8/2021 ouສົ່ງເມຍຢູ່ບ້ານນາຝາຍ ເມືອງນານ, ໂປຫາອ້າຍຮັກ:

ຢູ່ບ້ານໂພນ 23/8/2021 • ກັບຈາກເມືອງນານ ມາເຮືອນ ບໍ່ໄດ້ແວ່ໄສ 24/8/2021 ຮ່ວມຊີວິດເພັກ ຢູ່ຫ້ອງການສານທະຫານພາກເຫນືອ 25/8/2021 • ຜົນກວດຫາເຊື້ອ ອອກມາເປັນຜົນບວກ ພົບເຊື້ອ ແລະໄດ້ນໍາເຂົ້າປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງຫມໍແຂວງ

ຄົນທີ່ 2

ແຈ້ງການ​ລ໋ອກດາວ

ທີ່ມາ ຂາວສານຫູວງພະບາງ Luang Prabang News
SEAFARMA

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button