ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຂໍ້ມູນຜູ້ເສຍຊີວິດ ໃຫມ່ 2 ຄົນ ຢູແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

1 ເພດຊາຍ ອາຍຸ 33 ປີ ບ້ານຕາກແດດ ເມືອງໄຊ ພູທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ • ເປັນນັກໂທດຢູ່ສະຖານທີ່ຄຸມຂັງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ວັນທີ 25 ສິງຫາ ມີອາການ ” ່ ວັນທີ 29 ສິງຫາ ເສຍຊີວິດ

2 ເພດຍິງ ອາຍຸ 71 ປີ ຢູ່ບ້ານລັດນະລັງສີ ນະຄອນໄກສອນ – ພົມມະວິຫານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດມີພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ . ່

ວັນທີ 27 ສິງຫາ ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວວັນທີ 29 ສິງຫາ ເສຍຊີວິດ

ຂໍ້ມູນຈາກ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button